Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

186675 Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Buyer

Wetterskip Fryslan http://www.wetterskipfryslan.nl
Lead buyer

Information

Description:
Korte beschrijving:
De primaire waterkeringen (dijk en duin) op het eiland Schiermonnikoog voldoen niet overal aan de wettelijke normen. Om deze keringen weer aan de wettelijke norm te laten voldoen heeft Wetterskip Fryslân (WF) het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog opgestart. Naast deze waterveiligheidsopgave speelt op Schiermonnikoog op dit moment een veelheid aan ontwikkelingen. WF werkt omgevingsgericht en zoveel mogelijk samen met anderen om de duur van de overlast op het eiland te beperken en eventueel werk met werk te maken. Het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De verkenningsfase van het project is gepland in de periode 2022 t/m 2024. Om invulling te geven aan de doelstelling van de verkenningsfase heeft WF ondersteuning nodig van een advies- en ingenieursbureau. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning in het omgevingsmanagement en projectbeheersing, het uitvoeren van bureauonderzoeken, het tot stand brengen van een voorkeursalternatief (VKA), etc.

Beschrijving van de aanbesteding:
Het leveren van advies- en ingenieursdiensten voor de verkenningsfase van het HWBP project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog. WF is voornemens deze Europese niet-openbare aanbesteding te starten op 1 november 2021.

Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
2 Nov 2021 7:30 — 2 Dec 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:90 Total:95 Browser , (18.204.56.97 - 7)