Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

188158 Jobmarketing t.b.v. de Brabantse Omgevingsdiensten

Buyer

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant http://www.omwb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Johan van Loenhout linkedin

+31 630700644

j.vanloenhout@omwb.nl

Information

Description:
Offerteaanvraag
Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het verrichten van Jobmarketing en arbeidsmarktcommunicatie ten behoeve van de 3 Brabantse OD's (ODBN, ODZOB en OMWB).

Huidige situatie
De 3 OD's hebben de behoefte aan externe plaatsing van  vacatures met als doel dat de juiste doelgroep wordt bereikt. Dit betekent een doorplaatsing van onze vacatures op externe Job portals, socials etc. Deze vacatures betreffen verschillende doelgroepen van kandidaten.
Deze opdracht betreft het inhuren van specifieke kennis op het gebied van de doelgroep en de Jobmarketing, waardoor de respons op de vacatures toeneemt teneinde de openstaande vacatures te vervullen.

Naast Jobmarketing verwachten wij dat de partij die de Jobmarketing gaat doen ook inzet op arbeidsmarktcommunicatie.  Doel hierbij is de (naams)bekendheid van de OD's te vergroten en  de aantrekkelijkheid van de OD's als werkgever te promoten. 

Doel van de aanbesteding
Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met 1 (één) Inschrijver voor het verlenen van Diensten met betrekking tot opdracht Jobmarketing aan de OMWB, ODZOB en ODBN.

De OMWB is in het kader van deze aanbesteding voornemens namens en voor de 3 OD's een Raamovereenkomst te sluiten met een looptijd van twee (2) jaar, met een optie om deze nog twee (2) keer met één (1) jaar te verlengen.
De beoogde aanvangsdatum van de af te sluiten Raamovereenkomsten is 1 maart 2022.

Clustering en Percelen
Wij kiezen er nadrukkelijk voor om de opdrachten van de 3 OD's gezamenlijk in de markt te zetten bij één organisatie, om aan deze samenwerking, de voordelen van uitwisselbaarheid van profielen, vacatures en resultaten te delen en te gebruiken bij volgende campagnes, ten einde gezamenlijk op te trekken tegen de schaarste van kandidaten.
Gezien deze argumentatie en het belang van de omvang van de organisatie, is besloten niet in percelen te gaan aanbesteden, dit is met name ingegeven door de schaarste van kandidaten en het onnodig vissen in dezelfde vijver.

Gunning
De OMWB gunt de opdracht op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

Contractwaarde
De maximale opdrachtwaarde in het kader van deze raamovereenkomst wordt gesteld op € 500.000,00, bezien over de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlenging.
Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend voor de totale inschrijvingsprijs. Voor de OMWB geldt geen afnameverplichting.

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de Vragenlijsten.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Nov 2021 17:30 — 11 Jan 2022 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:84 Total:90 Browser , (35.175.191.46 - 6)