Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

188763 Leveren sonar en navigatiesystemen

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Bart Nijpels

+31 223651835

BHAGT.Nijpels@mindef.nl

Information

Description:
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van een raamovereenkomst van 7 jaar voor het leveren van Sonar-en Navigatiesystemen met een minimale technische levensduur van 7 jaar. Dit is inclusief Sonar- en Navigatiesystemen die gedurende de looptijd door onherstelbare schade, normophogingen  of defecten moeten worden vervangen of aangevuld, gebruikers- en onderhoudsopleidingen gericht op OLM, ILM en DLM onderhoud, bijbehorende  reserveonderdelen, speciale gereedschappen en software updates. De Aanbestedende dienst schat in dat het gaat om 23 systemen met 2 opties voor in totaal 12 systemen.
Gedurende de technische levensduur moet het systeem onderhouden kunnen worden door de Aanbestedende dienst.

De gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. De procedure verloopt volledig elektronisch via het aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik leest u hier.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
1 Aug 2022 14:00 — 12 Sep 2022 14:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:74 Total:74 Browser , (35.172.224.102 - 6)