Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

189199 EA Onderhoud Tandheelkundige apparatuur - 2022

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Mirella Drentje

0623544632

ME.Drentje@mindef.nl

Information

Description:
Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Onderhoud Tandheelkundige apparatuur.

De werkzaamheden die Opdrachtnemer moet verrichten met betrekking tot het Onderhoud van de Tandheelkundige apparatuur die binnen de scope van de Opdracht valt bestaat uit:

Preventief onderhoud
Het in opdracht van Defensie conform planning eenmaal per jaar per Locatie uitvoeren van Preventief onderhoud aan de op de betreffende locatie aanwezige Tandheelkundige apparatuur. Dit betekent dat Opdrachtnemer zolang de Locaties in De West nog niet vernieuwd zijn eenmaal naar Curaçao en eenmaal naar Aruba moet reizen voor het uitvoeren van Preventief onderhoud.

Tweedelijns Correctief onderhoud.
Het in opdracht van Defensie oplossen van Storingen aan de Tandheelkundige apparatuur binnen de overeengekomen Afhandelingstijd. Defensie voert zelf het Eerstelijns Correctief onderhoud uit. Voor de Locaties in De West geldt dat Opdrachtnemer alleen het Tweedelijns Correctief onderhoud uitvoert indien dit gecombineerd kan worden met het Preventief onderhoud op een van de twee Locaties in De West. Indien het niet mogelijk is dit te combineren wordt het Tweedelijns Correctief onderhoud uitgevoerd door Defensie.

Servicedesk-ondersteuning
Het in opdracht van Defensie middels een Servicedesk-ondersteuning bieden aan Defensie bij het uitvoeren van Eerstelijns Correctief onderhoud op alle Locaties en bij het uitvoeren van Tweedelijns Correctief onderhoud in De West indien dit niet uitgevoerd wordt door Opdrachtnemer.

Negometrix
De leidraad en bijlagen kunt u downloaden bij 'Vragenlijsten' onder 'Leidraad en bijlagen'. Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jan 2022 23:59 — 1 Apr 2022 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:74 Total:79 Browser , (3.235.40.122 - 6)