Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

189269 Accountantsdiensten 2022 - 2026

Buyer

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant http://www.omwb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Johan van Loenhout linkedin

+31 630700644

j.vanloenhout@omwb.nl

Information

Description:
Offerteaanvraag
Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor de accountantsdienstverlening voor de OMWB vanaf 2022.

Doel van de aanbesteding
Het cluster Financiën & Control van de OMWB zoekt  een marktpartij voor het verrichten van de externe accountantsdienstenverlening, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit (klantbeleving), maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten.

Deze aanbesteding wordt gestart vanwege afloop van de verbintenis met onze huidige accountant. Het doel van deze aanvraag is een keuze te maken en te komen tot een raamovereenkomst met een accountant, die het beste invulling kan geven aan de volgende door de OMWB gewenste dienstverlening:
  1. controle van de jaarrekening van de OMWB;
  2. specifieke adviesfunctie.
Met deze aanbesteding wil de OMWB, een raamovereenkomst afsluiten met de winnaar van deze aanbesteding, vanaf boekjaar 2022. Hierbij zijn wij voornemens om met één partij een raamovereenkomst aan te gaan voor een vaste periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging van één (1) jaar.

Gunning
De OMWB gunt de opdracht op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

Contractwaarde
De maximale opdrachtwaarde in het kader van deze raamovereenkomst wordt gesteld op € 350.000,00, bezien over de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlenging.
Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend voor de totale inschrijvingsprijs. Voor de OMWB geldt geen afnameverplichting.

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de Vragenlijsten.
Documents:

Aanbestedingsleidraad Europees Openbare aanbesteding Accountantsdiensten 2022 - 2026.pdf 1566 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Nov 2021 15:30 — 1 Feb 2022 13:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:2 load:85 prerender:100 Total:100 Browser , (3.238.225.8 - 7)