Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

189320 DAS - Inhuur personeel - Koninklijke Marine (DAS-KM-2)

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robert Jansen

+31 6 13263795

R.Jansen.07@mindef.nl

Information

Description:
Omschrijving procedure
Door middel van deze procedure stelt de Koninklijke Marine (KM) het Dynamisch aankoopsysteem (DAS-KM-2) in waarmee zij tijdelijke capaciteit en expertise gaat verwerven.

Bedrijfsprofiel
De Directie Materiële Instandhouding (DMI), onderdeel van de KM, is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de bevoorrading van het materieel voor het Ministerie van Defensie. Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie is de website  www.defensie.nl te raadplegen.

Doelstelling Dynamisch aankoopsysteem
De KM beoogt met het DAS-KM-2 op een eenvoudige wijze, snel de behoefte aan kennis en capaciteit met goed en gekwalificeerd personeel op te vullen.

Werking van het Dynamisch aankoopsysteem in het kort
 • Gegadigde dient een Verzoek tot toelating in;
 • Als Gegadigde aan de gestelde eisen voldoet en er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zij als Deelnemer toegelaten. Toelating tot een categorie houdt geen opdracht in;
 • De KM plaats een nadere uitvraag in een categorie;
 • Deelnemer schrijft in met kandida(a)t(en);
 • De KM beoordeelt de Inschrijvingen en gunt aan de economisch meest voordelige.

Looptijd van het Dynamisch aankoopsysteem
De looptijd is 48 maanden. De KM kan de looptijd met twee maal 48 maanden verlengen.

Categorieën:
De volgende categorieën zijn vooralsnog opgenomen:

1. Engineering
Onder andere de volgende technische functies:
 • Werktuigbouwkundige
 • Electrotechnicus
 • Scheepbouwkundige
 • System Engineer
 • Maintenance Engineer
 • ILS-engineer 
 • Engineer E en WTB

2. Werkvoorbereiding
Onder andere de volgende technische functies:
 • Tekenaar/constructeur
 • Werkvoorbereider
 • Werkcoördinator
 • Constructeur

3. Projectmanagement
Onder andere de volgende technische functies:
 • Projectmedewerker/ondersteuner/ Projectplanner 
 • Scheepscoördinator
 • Projectmanager

4. Kwaliteitsmedewerkers
Onder andere de volgende functies:
 • Kwaliteitsengineer
 • VKAM /KAM
 • Toezichthouder

Het staat de KM vrij om aan het DAS-KM-2 gedurende de looptijd functies en categorieën toe te voegen of te verwijderen. Dit zal de KM waar nodig aankondigen met een rectificatie.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:75 Browser , (3.236.116.27 - 7)