Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

189916 Marktconsultatie - Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg)

Buyer

Radboudumc http://www.radboudumc.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Leon Assink linkedin

+31650008361

Leon.Assink@radboudumc.nl

Information

Description:
Dit betreft een marktconsultatie van het Radboudumc met betrekking tot de Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg).

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend) met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het hierboven omschreven project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

Opdrachtgever hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen actief betrekken, voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. Opdrachtgever nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie om vervolgens input te leveren op de vragen. Opdrachtgever heeft dit marktconsultatiedocument openbaar gepubliceerd met als doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken. Hierbij dient benadrukt te worden dat alle binnengekomen inschrijvingen in vertrouwen worden behandeld en de informatie niet openbaar wordt gedeeld.

De ontvangen informatie zal door het Radboudumc, indien opportuun, gebruikt worden om haar aanbestedingsstukken voor de Europese aanbesteding vorm te geven.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Nov 2021 13:00 — 10 Dec 2021 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:84 Total:84 Browser , (3.238.136.36 - 7)