Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

190146 De beste systeem-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jeroen van de Mortel

00000000000

j.vandemortel@rotterdam.nl

Information

Description:
Gezocht:

De beste systeem-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond GR-JR/G12

De voorliggende aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) heeft betrekking op  "Systeemaanbieders Jeugdhulp GR-JR/G12", de totaal in te kopen jeugdhulp voor de overige 12 gemeenten in Rijnmond (hierna G12). De aanbestedende dienst is de GR-JR zonder MVS, vertegenwoordigd door de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, en afdeling Inkoop van cluster Bestuur- en Concern Ondersteuning.

De brede opdracht voor systeemaanbieders is een opdracht voor Opdrachtnemers, die middels een partnership samen met de GR-JR een voortrekkersrol gaan nemen bij de transformatie van jeugdhulp. Om te kunnen aanmelden voor deze opdracht wordt van deze partijen verwacht dat zij alle vormen van hulp kunnen bieden of in samenwerking ervoor zorgen dat deze zorg kan worden ingezet bij een cliënt. Als systeemaanbieders zijn zij partners die een voortrekkersrol vervullen om samen met de gemeenten transformatie te realiseren en doelstellingen te realiseren.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
8 Dec 2021 14:45 — 24 Feb 2022 11:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:9 load:69 prerender:75 Total:75 Browser , (3.239.9.151 - 6)