Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

190719 Onderhoud en beheer Wagenpark

Buyer

Waterschap Drents Overijsselse Delta http://www.wdodelta.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabine Leurink - Huisman

0615484914

SabineLeurink-Huisman@wdodelta.nl

Information

Description:
Beschrijving van de Opdrachtgever
Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen.

Het beheersgebied van  Waterschap Drents Overijsselse Delta beslaat het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van 275.500 hectare is  waterschap Drents Overijsselse Delta het één na grootste waterschap van Nederland.

Doel van de aanbesteding
Met deze openbare Europese aanbesteding wenst WDODelta één partij te selecteren voor het onderhoud en beheer van het wagenpark.

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Feb 2022 12:00 — 5 Apr 2022 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:80 Total:85 Browser , (3.238.225.8 - 6)