Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

190781 De beste prestatie-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
Gezocht:

De beste Prestatie-aanbieders voor jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond GR-JR/G12

De voorliggende aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) heeft betrekking op  "Prestatie aanbieders Jeugdhulp GR-JR/G12", de totaal in te kopen jeugdhulp voor de overige 12 gemeenten in Rijnmond (hierna G12). De aanbestedende dienst is de GR-JR zonder MVS, vertegenwoordigd door de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, en afdeling Inkoop van cluster Bestuur- en Concern Ondersteuning.

De pdracht voor prestatieaanbieders bestaat uit specifieke opdrachten voor prestatieaanbieders; aanbieders die een cruciaal stuk van het zorglandschap kunnen invullen, maar vanuit een smallere scope werken dan de systeemaanbieders. Een prestatieaanbieder kan inschrijven op 1 of meerdere percelen/opdrachten Behandeling met verblijf (B), Langdurig verblijf (C) en Ambulant (E). Het gaat hier om forensische zorg in deze percelen.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:10 load:70 prerender:75 Total:85 Browser , (100.28.0.143 - 7)