Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

190859 Vervanging financieel systeem

Buyer

Waterschap Vechtstromen http://www.vechtstromen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Vera Koster

0646998601

v.koster@vechtstromen.nl

Information

Description:
Beschrijving van de Opdrachtgever
Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen.

Waterschap Vechtstromen (Almelo), Aanbestedende dienst, doet een aanbesteding ten behoeve van vervanging van het financieel systeem. 
Dit houdt in: levering, implementatie en onderhoud van een transactioneel systeem voor een professionele, projectgerichte en budgetgestuurde organisatie ter vervanging van het huidige financieel systeem van waterschap Vechtstromen. De huidige overeenkomst loopt van rechtswege af.

Waterschap Vechtstromen is een Europese openbare procedure gestart conform de Aanbestedingswet.

Op 2 februari 2022 heeft de digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. U vindt de presentatie als bijlage bij deze beschrijving. 

Waterschap Vechtstromen ​bevat ruwweg Twente, Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel. Het beheersgebied is 225.000 hectare groot, heeft 800.000 inwoners en ongeveer 470.000 huishoudens.

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Documents:

Presentatie Informatiebijeenkomst Vechtstromen DEF.pptx 1548 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Jan 2022 14:09 — 4 Mar 2022 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:9 load:150 prerender:155 Total:160 Browser , (3.235.78.122 - 7)