Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

191569 Jongerenwerk

Buyer

Gemeente Schiedam https://www.schiedam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sanne Bos

0102191623

s.bos@schiedam.nl

Information

Description:
De gemeente Schiedam wil het jongerenwerk in haar stad moderniseren zodat dit beter aansluit op de huidige tijdgeest. De behoefte van jongeren is veranderd, de vindplaatsen zijn niet meer hetzelfde en de benaderingswijze is daarmee ook veranderd. Meerdere organisaties ontvangen momenteel subsidie voor jongerenwerk in Schiedam. Deze versnippering heeft een nadelig effect op de uitvoering en resultaten en zorgt voor inefficiëntie in de uitvoering.

Daarom is besloten om het jongerenwerk aan te besteden en niet langer te subsidiëren. Dit leidt naar verwachting tot meer inhoudelijke sturing op het jongerenwerk, een verbetering van kwaliteit en meer efficiëntie.

De gemeente Schiedam doorloopt een Europese Niet-Openbare aanbestedingsprocedure voor het Jongerenwerk. De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase wordt een dialoog en onderhandelingsronde doorlopen, om zo met de maximaal 5 geselecteerde partijen uit de selectiefase te komen tot de best mogelijk uitvraag en aanbiedingen.

De planning is om de overeenkomst per juli 2022 in te laten gaan.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
18 Jan 2022 9:15 — 28 Feb 2022 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:95 Total:99 Browser , (44.212.96.86 - 7)