Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

193120 Leerlingenvervoer Veldhoven 2022/20023 e.v.

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frans van Kempen linkedin

+31 615191599

f.vankempen@bizob.nl

Information

Description:
De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen die, over het algemeen woonachtig binnen Veldhoven zijn en naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen, vervoerd worden. Eind 2021 ging het om ongeveer 175 leerlingen in het vervoer, die naar circa 49 verschillende scholen/ locaties gaan. Het vervoer moet worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de kwetsbaarheid en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de leerling totdat de leerling is overgedragen aan de ouders/verzorgers of aan de school/stageplaats, waarbij toezicht op de andere leerlingen gehandhaafd blijft.    
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jan 2022 15:30 — 1 Mar 2022 16:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:5 load:79 prerender:90 Total:90 Browser , (3.235.78.122 - 6)