Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

19451 Marktplaats gemeente Enschede ICT

Buyer

Gemeente Enschede http://www.enschede.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marije Hendriksen

0612758299

m.hendriksen@enschede.nl

Information

Description:
Doel marktplaats
Gemeente Enschede heeft regelmatig behoefte aan externe dienstverlening binnen het vakgebied ICT. Onder externe dienstverlening wordt verstaan de inhuur van extern personeel of het laten verrichten van (advies)diensten.
 
Gemeente Enschede heeft het voornemen om het grootste deel van deze opdrachten met behulp van deze marktplaats te publiceren en ondernemingen te selecteren die deel willen nemen aan een eventueel offertetraject. Deze marktplaats heeft als belangrijkste doelstellingen:
  • Het inzicht krijgen in ondernemingen die kunnen voorzien in deze behoefte;
  • Het inzichtelijk maken voor (met name regionale) ondernemingen  welke ICT gerelateerde opdrachten gemeente Enschede te vergeven heeft;
  • Het borgen van een transparante en objectieve werkwijze om te komen tot de selectie van een onderneming voor de betreffende opdracht;
  • Het vergroten van kansen van regionale MKB ondernemingen op opdrachten van gemeente Enschede.

Gemeente Enschede heeft de toegang tot haar marktplaats zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Ondernemingen die voldoen aan een beperkt aantal selectiecriteria kunnen zich aanmelden en een plek krijgen op de marktplaats.
 
Gemeente Enschede heeft in haar beleidsdoelstellingen geformuleerd dat zij met haar inkopen met name de regionale economie wil stimuleren en de kansen voor lokale MKB ondernemingen wil vergroten. Daarom is de selectieprocedure zodanig ingericht dat regionale ondernemingen meer kans maken om te worden uitgenodigd voor een offertetraject dan niet regionale ondernemingen. De wijze waarop deze selectie plaatsvindt staat verwoord in de handleiding welke als bijlage bij deze marktplaats is gevoegd.

Op deze marktplaats worden alleen opdrachten geplaatst waar volgens de Gids proportionaliteit een 1 op 1 of meervoudig onderhandse procedure kan worden gevolgd.

Ondernemingen kunnen zich continu aanmelden voor de marktplaats. Gemeente Enschede streeft ernaar om de onderneming na het moment van aanmelding binnen 14 dagen toe te laten tot de marktplaats.
Documents:

Handleiding Marktplaats Gemeente Enschede ICT 01062015.pdf 415 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:64 prerender:70 Total:70 Browser , (3.239.9.151 - 6)