Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

198918 Accountantsdiensten NWO-D

Buyer

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) https://www.nwo.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Dit is de Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten NWO-D. Deze Europese openbare aanbesteding wordt via Negometrix uitgevoerd. NWO treedt op als Aanbestedende dienst.

Achtergrond
De kaderwet ZBO schrijft voor dat de jaarrekening van NWO gecontroleerd moet worden door een externe accountant. De jaarrekening moet voorzien worden van een controleverklaring. De huidige overeenkomst voortvloeiend uit de aanbesteding 2019 loopt af per 16 oktober 2023 en betreft de controle van de boekjaren 2019 t/m 2022.

Kern van de Opdracht (binnen-scope)
De scope van de Opdracht welke wordt aanbesteed betreft:
Jaarlijks certificerende functie:
  • Het controleren van de enkelvoudige jaarrekening van NWO-D en de geconsolideerde jaarrekening van heel NWO en het opleveren van de bijbehorende controleverklaring(en) en accountantsverslag, het uitvoeren van een interim-controle en balanscontrole inclusief bijbehorende rapportage in de vorm van een managementletter en het vervullen van de natuurlijke adviesfunctie.

Werkzaamheden op afroep:
  • Het uitvoeren van subsidiecontroles op projectverantwoordingen van onderzoeksprojecten op grond van (inter)nationale wet- en regelgeving inclusief het afgeven van een controleverklaring;
  • Het uitvoeren van andere controle-, beoordelings- of andere assurance-opdrachten
  • Het uitvoeren van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Voor meer informatie over de Opdracht wordt verwezen naar het Programma van Eisen, dat is opgenomen in Negometrix.

Doel van de aanbesteding
Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst voor het uitvoeren van de Opdracht zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten met één (1) Inschrijver die binnen de gestelde kaders van het aanbestedingsrecht, de economisch meest voordelige inschrijving voor de Opdracht heeft gedaan. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.
Documents:

Beschrijvend document Accountantdiensten NWO-D.pdf 453 Kb

Download

Preview

Bijlagen EA Accountantdiensten NWO-D.zip 4678 Kb

Download

Nota van Inlichtingen 1 Accountantsdiensten NWO-D.pdf 364 Kb

Download

Preview

Nota van Inlichtingen 2 Accountantsdiensten NWO-D.pdf 161 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 May 2022 12:15 — 1 Sep 2022 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:103 prerender:108 Total:113 Browser , (3.238.225.8 - 7)