Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

199974 Uitvraag opdracht woningsplitsing

Buyer

Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie http://www.wooncompagnie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jeroen Oppenhuis linkedin

0229751100

j.oppenhuis@wooncompagnie.nl

Information

Description:
In deze tender vragen we niet om een prijs maar een plan waarin de visie op dit project wordt toegelicht en een film of presentatie wordt ingeleverd.

Omschrijving project
Onze opgave is groot, onze middelen zijn schaars. Woningsplitsing is een kans om te transformeren en een verdubbeling te creëren in onze bestaande voorraad. Tegelijkertijd sluiten de kleinere woningen beter aan te bij de kwalitatieve woningvraag van nu. Woningsplitsing kent echter ook vele tegenargumenten en uitdagingen.

Alle voor en tegens overwegende, zien wij woningsgewijs splitsen bij mutatie als een kans. Daarom willen graag we een pilot met vijf eengezinswoningen in de gemeente Schagen uitvoeren. Wooncompagnie heeft via vooraf bepaalde criteria (bijv. een minimaal aantal m², een minimale beukmaat, betonvloer, etc.) woningen geselecteerd die geschikt zijn voor woningsplitsing wanneer deze vrij komen bij mutatie. Hiervan zullen in de pilotfase vijf woningen worden gesplitst. In de gemeente Schagen hebben we veel grote rijwoningen die aan deze criteria voldoen. Ook is de gemeente positief ten opzichte van splitsing. We zoeken een partner die ons bij deze pilot kan ondersteunen. We lichten in deze uitvraag de verdere uitgangspunten toe.

Doel
  • Ervaring opdoen met een innovatieve partij die met ons meedenkt en waar wij een open en transparante samenwerking mee aan kunnen gaan.
  • Splitsen van eengezinswoningen in twee volwaardige, zelfstandige woningen met eigen voorzieningen en een buitenruimte.
  • Een zo efficiënt mogelijk proces opzetten in samenwerking met de gemeente, waarbij we per verbouwing de leegstand zo kort mogelijk te houden.
  • Gedurende de pilot de leerpunten bij de volgende splitsingen inzetten, waardoor uiteindelijk een steeds efficiënter proces ontstaat.
  • Bij afronding van de pilot kunnen concluderen of woningsplitsing voldoende toegevoegde waarde biedt en zo ja onder welke voorwaarden, om op te schalen binnen ons werkgebied.

Het plan dient uiterlijk donderdag 30 juni - 17:00 uur te zijn ingediend via Negometrix. In de maand daarop wordt bekend gemaakt met welke partij wij het vervolgtraject in gaan.

Voor inhoudelijke vragen kunt u gebruik maken van de "Vraag en antwoord" module in deze tender.

Met vriendelijke groet,
                                                            
Ninon Pijnacker & Jelle de Winter
Projectleiders Beheer & Onderhoud
T 088 17 18 254 / 06 - 44 868 615
n.pijnacker@wooncompagnie.nl / j.dewinter@wooncompagnie.nl
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:79 Total:84 Browser , (18.206.194.21 - 6)