Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

200446 Aanschaf van 2D meetsystemen t.b.v. ioniserende straling

Buyer

UMCG http://www.umcg.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Eildert de Groot

050-3612649

e.k.de.groot@umcg.nl

Information

Description:
De levering van een 2D fotonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole van stereotactische fotonentherapie en de levering van een 2D protonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling van protonentherapie van Radiotherapie UMCG. Het uitvoeren van onderhoud aan de detectoren gedurende 5 jaar.

De gepubliceerde aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks de motivering in de aankondiging, bezwaar wensen aan te tekenen tegen het voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van de aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-mailadres zoals vermeld in de contactgegevens. Het UMCG neemt een eventueel bezwaar mee in zijn afweging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.
 
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:69 Total:74 Browser , (18.204.56.97 - 6)