Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

20102 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wim Naberman

+3155 5801466

w.naberman@apeldoorn.nl

Information

Description:
Voor inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen dient u tender 44989 te gebruiken (zie onderstaande link).

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44989

DEZE TENDER - 20102 - IS GESLOTEN EN IS VERVANGEN DOOR 44989!

Deze tender wordt 17-08-2016 om 14.00 uur gesloten. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om op deze tender in te schrijven. Als u op dat moment met een inschrijving bezig bent die niet volledig voldoet of die nog niet is ingediend gaan alle gegevens uit de betreffende inschrijving verloren!

Als alles volgens planning verloopt zal er op 29-08-2016 een nieuwe tender open staan waar u zich kunt inschrijven voor deze Raamovereenkomst of wijzigingen in uw inschrijving voor deze Raamovereenkomst kunt doorvoeren.
Indien uw inschrijving niet echt urgent is adviseren wij om uw inschrijving uit te stellen tot 29-08-2016 omdat alle gecontracteerde inschrijvers vanaf die datum gegevens moeten controleren, aanpassen en aanvullen in de nieuwe tender!
Indien u op verzoek van een deelnemende gemeente vóór 29-08-2016 dienstverlening gaat uitvoeren waar u nog niet voor gecontracteerd bent, is er een mogelijkheid om met terugwerkende kracht gecontracteerd te worden m.i.v. de datum van aanvang van de dienstverlening.


De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst, hebben op 30-09-2014 een Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (hierna: Raamovereenkomst) met 163 aanbieders afgesloten.

Op grond van artikel 11.3 van de Raamovereenkomst kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst nieuwe aanbieders toetreden tot de Raamovereenkomst.
Na ontvangst van het verzoek tot toetreding  tot de Raamovereenkomst (d.m.v het uploaden van alle documenten die in het tabblad 'Vragenlijsten' gevraagd worden) zullen Gemeenten beoordelen of aanbieder voldoet aan alle gestelde eisen.

Nadat is vastgesteld dat er geen belemmeringen zijn om aanbieder toe te laten treden zal de betreffende aanbieder daarvan op de hoogte worden gesteld (binnen twee weken naar indiening van de aanbieding) en vervolgens een toetredingsovereenkomst ontvangen.

Daarnaast kunnen reeds gecontracteerde aanbieders hun dienstverlening uitbreiden met extra bouwstenen en naar Gemeenten die ze nog niet bedienen. (tabblad 'Vragenlijsten')

Om u in te schrijven dient u zich aan te melden (knop aanmelden) voor deze tender. Aanbieders die nog niet geregistreerd staan bij aanbestedingsplatform negometrix, komen dan in een scherm waarin ze zich kunnen laten registreren om vervolgens naar de inschrijfprocedure te gaan.
Aanbieders die al wel geregistreerd staan bij negometrix komen meteen in de inschrijfprocedure, waar ze de in te dienen documenten met instructie vinden op het tabblad 'Vragenlijsten'.


 
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:80 Browser , (3.238.225.8 - 6)