Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

202447 Ernstige Dyslexiezorg

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal https://www.amsterdam.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christianne van Rijn

06 83 62 28 05

c.van.rijn@amsterdam.nl

Information

Description:
Per 1 januari 2023 verlopen de huidige bovenregionale raamovereenkomsten voor de Ernstige Dyslexiezorg (ED). Er is geen mogelijkheid meer voor verlenging. Om deze reden gaan de gemeenten nu een aanbesteding doen om nieuwe overeenkomsten af te sluiten. 

Achtergrond
De Amsterdam- Amstelland gemeenten en de Zaanstreek- Waterland gemeenten hebben per 1 januari 2018 overeenkomsten gesloten met in totaal 17 partijen om tot en met 2022 voor de betreffende gemeenten dyslexiezorg te leveren. Per jaar betreft dit ca. 400 kinderen.

De huidige overeenkomst is tot stand gekomen door middel van een toelatingsprocedure waarbij alle aanbieders die aan de minimale eisen voldeden voor gunning van de opdracht in aanmerking kwamen. Hierbij hadden de gemeenten 2 producten geformuleerd; diagnose en behandeling. Deze producten kenden een vaste prijs waaraan de inschrijvers zich met hun inschrijving conformeerden. Voor de onderhavige aanbesteding hebben de  gemeenten een gelijke procedure ingericht, volgens gelijksoortige voorwaarden met een beoogde looptijd van 4 jaren (inclusief verlengopties). Het voornaamste verschil met de huidige overeenkomst  is:
  1. dat de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen ondertussen zelf dyslexiezorg hebben ingekocht en derhalve geen deelnemer meer zijn aan de nieuw te sluiten overeenkomst;
  2. dat er 1 moment van inschrijven is en er geen mogelijkheid is om op een ander moment tussentijds toe te treden;
  3. tarieven opnieuw worden vastgesteld.

 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 Jun 2022 10:10
Offer phase:
19 Sep 2022 14:00 — 31 Oct 2022 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:59 prerender:64 Total:64 Browser , (3.239.9.151 - 6)