Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

203618 Marktconsultatie Innovatieproject Erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding

Buyer

Waterschap Zuiderzeeland
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ernst Visscher

06-15037092

e.visscher@zuiderzeeland.nl

Information

Description:
Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat met innovatieve technieken dijken meer golfoverslag aan kunnen. Het toelaten van meer golfoverslag tijdens extreme stormen leidt ertoe dat dijken minder verhoogd hoeven te worden. Minder verhoging betekent ook minder extra ruimtebeslag en dit resulteert direct in lagere aanlegkosten, minder uitstoot en minder hinder voor de omgeving.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:95 Browser , (18.204.56.97 - 7)