Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

206959 Bestek 2372 N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hansepeter de Jong

+31 622667531

h.de.jong1@gelderland.nl

Information

Description:
Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.  Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV), bestaande uit een RAW bestek, Plan van aanpak en MKI asfalt.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N308 tussen ca. km 60.7 en km 61.05, Zuiderzeestraatweg van aansluiting N308 tot rotonde Rondweg en A28 tussen ca. km 81.8 en km 84.6 in de gemeente Oldebroek.

Algemene beschrijving
Het werk omvat het realiseren van een nieuwe aansluiting van het bedrijven terrein H2O te Wezep. Hiertoe dient een nieuwe afslag 17 op de A28 gerealiseerd te worden en na realisatie wordt de
bestaande afslag verwijderd. Voor de nieuwe afslag worden nieuwe verkeers- en fietsviaducten gerealiseerd. Verder wordt parallel aan de A28 een nieuwe gedeelte N308 gerealiseerd en wordt de gemeentelijke infrastructuur aangepast.

Binnen dit RAW bestek vallen in grote lijnen de volgende onderdelen:
- de aanleg van de nieuwe afrit 17 op de A28 met toe- en afritten;
- verwijderen van de bestaande afrit 17 op de A28;
- de aanleg van een verkeers- en fietsviaduct over de A28;
- aanpassingen aan de A28 ivm wijziging rijstrookindeling;
- aanpassing van de wegsignalering en OV op de A28;
- aanpassing geleiderailconstructies A28;
- aanleg rotonde in de N308 Zuiderzeestraatweg;
- reconstructie Zuiderzeestraatweg;
- wijziging rotonde Rondweg aan turborotonde;
- realisatie drie nieuwe VRI's en aanpassing OV
- verplaatsen en aanleg bushaltes;
- slopen bestaand viaduct Voskuilerdijk;
- reconstructie deel Voskuilerdijk;
- diverse bijkomende werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Grondwerken (ca. 125.000m3)
b. Het verwijderen van asfaltverhardingen (ca. 30.000 m2)
c. Het aanbrengen van asfaltverhardingen (ca 42.500 ton)
d. Het aanbrengen van betonverhardingen (ca. 1100 m2)
e. Het aanbrengen van leidingwerken (ca 2200 m1)
f. Het amoveren en realiseren van kunstwerken
g. Het aanbrengen van drie nieuwe VRI's
i. Het verwijderen van twee DVM-portalen, één portaal verplaatsen en aanbrengen van twee nieuwe portalen.


Tijdsbepaling aanbesteding
 • Vooraankondiging week 35
 • Publicatie stukken week 39
 • Stellen vragen week 41 en 44
 • Publicatie Nota van inlichtingen Week 42 en 45
 • Indienen inschrijving week 47
 • Bekendmaking gunningsbeslissingen week 50
 • Definitieve gunning week 03 2023

Tijdsbepaling uitvoering
 • Het totale werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 01-11-2024.
 • Nieuwe afslag 17 incl. kunstwerken, geleideconstructies, wegkantsystemen, DVM, OV en VRI's dient gerealiseerd te zijn op 12-04-2024.
 • Het slopen van het viaduct Voskuilerdijk dient plaats te vinden in weekend afsluiting van de A28, 21 t/m 24 juli 2023, i.v.m. de veiligheid van het wegverkeer binnen de tijden zoals opgenomen in de SLOT aanvragen.
 • Het plaatsen van de liggers van het nieuwe wegviaduct en fietsviaduct dienen bij voorkeur plaats te vinden in combinatie van de weekend afsluiting van de A28.
 • De aanpassingen aan de DVM, behoudens DVM portaal km 82.4, o.a. nieuwe portalen, dienen bij voorkeur gerealiseerd te worden in de weekeind afsluiting van de A28
 • De Zuiderzeestraatweg mag niet eerder afgesloten worden dan dat de nieuwe verplaatste afrit 17 en de verlegde nieuwe N308 in gebruik is genomen.
Documents:

Overzichtplaatje H2O.jpg 168 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
30 Aug 2022 15:17
Offer phase:
28 Sep 2022 12:00 — 23 Nov 2022 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:90 prerender:99 Total:104 Browser , (35.172.164.32 - 7)