Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

207364 Uitgifte Dijkpercelen 2023 uitgifte datum 14 november 2022

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ria van Os linkedin

+31 344649813

r.van.os@wsrl.nl

Information

Description:
Uitgifte Dijkpercelen 2023 uitgiftedatum 14 november 2022

Waterschap Rivierenland geeft ruim 275 hectare dijkgronden uit
Waterschap Rivierenland geeft voor 2023 ruim 275 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren). Het gaat om in totaal 24 dijktrajecten, verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.
Nadere inschrijfvoorwaarden kunt u vinden in het document "Inschrijfvoorwaarden UDP 2023".

U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.
Informatie over de individuele trajecten en inschrijfdata is ook te verkrijgen op de website www.waterschaprivierenland.nl. 
U kunt ook contact opnemen met de mailbox grondzaken@wsrl.nl

Er zal geen Inloopbijeenkomst plaats vinden.

Let op:
U dient het bedrag inclusief btw in te vullen.

Mededeling aanbestedende dienst Indienen inschrijving meerdere percelen. 
Indien u inschrijft op meerdere percelen, dient u eerst in alle percelen waarvoor u wilt inschrijven de prijslijst in te vullen en de bijlage prijslijst bij te voegen. Daarna klikt u op indienen.

Mocht u een perceel al hebben ingediend en nog een perceel in willen dienen, klik dan op intrekken. Vul het perceel in en voeg de bijlage bij. Vink daarna de percelen aan die u wilt indienen. Klik op indienen.

Voor hulp kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix 085-2084666.
Begin tijdig met uw inschrijving
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Oct 2022 17:00 — 14 Nov 2022 12:00

Lots

Lot 1 - TRAJECT: A27 -Biesboschsluis LA213 - LA267  
Lot 2 - TRAJECT: Achterwaterschap AC085-AC093  
Lot 3 - TRAJECT: Afgedamde Maas WW000-WW157  
Lot 4 - TRAJECT: Heerewaarden- Hurwenen Dorpstraat HM000-RW040  
Lot 5 - TRAJECT: Heideweg- N214 - GG149-GG158  
Lot 6 - TRAJECT: Jeppegat- Golfbaan Bergsche Maas LA346-LA386  
Lot 7 - TRAJECT: Kromme Elleboog GG158-GG182  
Lot 8 - TRAJECT: Lexesveer- Opheusden DR304-RB016  
Lot 9 - TRAJECT: van Olst- Oude Veerweg Dodewaard DD286-DT071  
Lot 10 - TRAJECT: Vianen Lekbrug A27- Fort Everdingen VY065-VY097  
Lot 11 - TRAJECT: Weurt- A50 ND032-ND104  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:14 load:132 prerender:147 Total:147 Browser , (3.238.72.180 - 7)