Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

207532 CPU-GPU Cluster ALICE

Buyer

Universiteit Leiden https://www.universiteitleiden.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Govert Schipperheijn

+31 715273304

g.m.schipperheijn@ufb.leidenuniv.nl

Information

Description:
De Universiteit Leiden wil haar ALICE HPC cluster uitbreiden met extra GPU nodes en daarmee een significante GPU capaciteitsuitbreiding realiseren. Gebleken is dat de huidige GPU nodes niet voldoende zijn voor de gevraagde workloads en dat de configuratie hiervan een te strikte beperking opleggen aan huidige gebruikerswensen.
De GPU uitbreiding zal voorlopig worden geplaats in het datacentrum van Leids Academisch Medisch Centrum, naast de huidige GPU nodes. Het overige deel van de ALICE-cluster is gehuisvest in Universiteit Leiden (LUMY datacenter). De functionaliteit van geplaatste onderdelen in beide datacenters verschillen, maar samen vormen zij het HPC-systeem van de Universiteit Leiden.
In de loop van 2023 komt een nieuw datacentrum (Snellius) beschikbaar binnen de Universiteit Leiden. Op dat moment zullen alle onderdelen van het ALICE cluster op één locatie samenkomen. Dan zal een netwerk uitbreiding voor de GPU's, met een infiniband netwerk plaatsvinden.
Deze aanvraag behelst de HPC uitbreiding van het CPU-GPU cluster dat vooralsnog geplaatst gaat worden in het LUMC datacenter.
 
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:73 prerender:83 Total:88 Browser , (35.172.164.32 - 7)