Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

207991 Uitgifte Dijkpercelen 2023 uitgifte datum 21 november 2022

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ria van Os linkedin

+31 344649813

r.van.os@wsrl.nl

Information

Description:
Uitgifte Dijkpercelen 2023 uitgiftedatum 21 november 2022

Waterschap Rivierenland geeft ruim 275 hectare dijkgronden uit
Waterschap Rivierenland geeft voor 2023 ruim 275 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren). Het gaat om in totaal 24 dijktrajecten, verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

De uitgifte van de dijktrajecten gebeurt door middel van een onderhoudsovereenkomst voor de duur van 1 of 2 jaar. Op het inschrijfformulier staat aangegeven voor welke looptijd het betreffende dijktraject uitgegeven wordt, hierop wordt ook aangegeven welke beheervorm op het traject gevraagd wordt. De te sluiten overeenkomst is een onderhoudsovereenkomst.

De voor Waterschap Rivierenland economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.
Nadere inschrijfvoorwaarden kunt u vinden in het document "Inschrijfvoorwaarden UDP 2023".

U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.
Informatie over de individuele trajecten en inschrijfdata is ook te verkrijgen op de website www.waterschaprivierenland.nl.
U kunt ook contact opnemen met de mailbox grondzaken@wsrl.nl

Er zal geen Inloopbijeenkomst plaats vinden.

Let op:
U dient het bedrag inclusief btw in te vullen.

Mededeling aanbestedende dienst Indienen inschrijving meerdere percelen. 
Indien u inschrijft op meerdere percelen, dient u eerst in alle percelen waarvoor u wilt inschrijven de prijslijst in te vullen en de bijlage prijslijst bij te voegen. Daarna klikt u op indienen.

Mocht u een perceel al hebben ingediend en nog een perceel in willen dienen, klik dan op intrekken. Vul het perceel in en voeg de bijlage bij. Vink daarna de percelen aan die u wilt indienen. Klik op indienen.

Voor hulp kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix 085-2084666.
Begin tijdig met uw inschrijving
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Oct 2022 17:00 — 21 Nov 2022 12:00

Lots

Lot 1 - TRAJECT: Achterwaterschap AC029-AC052  
Lot 2 - TRAJECT: Alexanderbrug- Houtweg ND298-ND341  
Lot 3 - TRAJECT: Beusichem- Culemborg BF001-BF063  
Lot 4 - TRAJECT: Dwarsgang Noord GG052-DS031  
Lot 5 - TRAJECT: Hurwenen Dorpstraat- Zaltbommel RW040-RW100  
Lot 6 - TRAJECT: Jachthaven Werkendam- Jeppegat LA269- LA346  
Lot 7 - TRAJECT: Kanaal v. Steenenhoek Wilhelminalaan-Kolffgemaal KS134- KS151  
Lot 8 - TRAJECT: Loonsewaard Niftrik- Batenburg HD175-HD242  
Lot 9 - TRAJECT: Nwe Zuiderlingedijk Asperen- Heukelum DL045- DL064  
Lot 10 - TRAJECT: Oude Veerweg Dodewaard- Dorpstraat Kerk Ijzendoorn DT070-DT143  
Lot 11 - TRAJECT: Peursumse kade GG131-GG143  
Lot 12 - TRAJECT: Spoorbrug Driel- Brug A50 DR184-DR252  
Lot 13 - TRAJECT: Woudrichem- A27 LA167- LA212  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:134 prerender:139 Total:144 Browser , (3.238.72.180 - 6)