Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

21082 Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wim Naberman

+3155 5801466

w.naberman@apeldoorn.nl

Information

Description:
DEZE TENDER IS GESLOTEN!

Voor inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen dient u tender 45319 te gebruiken (zie onderstaande link).


https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=45319

Deze tender wordt 17-08-2016 om 14.00 uur gesloten. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om op deze tender in te schrijven. Als u op dat moment met een inschrijving bezig bent die niet volledig voldoet of die nog niet is ingediend gaan alle gegevens uit de betreffende inschrijving verloren!

Als alles volgens planning verloopt zal er op 29-08-2016 een nieuwe tender open staan waar u zich kunt inschrijven voor deze Raamovereenkomst of wijzigingen in uw inschrijving voor deze Raamovereenkomst kunt doorvoeren.
Indien uw inschrijving niet echt urgent is adviseren wij om uw inschrijving uit te stellen tot 29-08-2016 omdat alle gecontracteerde inschrijvers vanaf die datum gegevens moeten controleren, aanpassen en aanvullen in de nieuwe tender!
Indien u op verzoek van een deelnemende gemeente vóór 29-08-2016 dienstverlening gaat uitvoeren waar u nog niet voor gecontracteerd bent, is er een mogelijkheid om met terugwerkende kracht gecontracteerd te worden m.i.v. de datum van aanvang van de dienstverlening.


De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen hebben op 24 november 2014 een Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd (hierna: Raamovereenkomst) afgesloten.

Op grond van artikel 12.3 van de Raamovereenkomst kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst nieuwe aanbieders toetreden tot de Raamovereenkomst.

Na ontvangst van het verzoek tot toetreding tot de Raamovereenkomst (d.m.v het uploaden van alle documenten die in het tabblad 'Vragenlijst 1.1' gevraagd worden) zullen Gemeenten beoordelen of aanbieder voldoet aan alle gestelde eisen.

Nadat is vastgesteld dat er geen belemmeringen zijn om aanbieder toe te laten treden zal de betreffende aanbieder daarvan op de hoogte worden gesteld (binnen twee weken naar indiening van de aanbieding) en een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Daarnaast kunnen reeds gecontracteerde aanbieders hun dienstverlening uitbreiden met extra bouwstenen en naar Gemeenten die ze nog niet bedienen. ('Vragenlijst 1.2')

 
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:4 load:77 prerender:84 Total:89 Browser , (35.172.100.232 - 7)