Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

21261 Gebruik Groslijsten gemeente Doetinchem

Buyer

Gemeente Doetinchem http://www.doetinchem.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marcel Rutjes

0314 377 377

m.rutjes@doetinchem.nl

Information

Description:
De gemeente Doetinchem heeft samen met enkele Achterhoekse gemeenten een Groslijstensystematiek ontwikkeld. De Groslijstensystematiek is bedoeld voor Civieltechnische en cultuurtechnische werken en daaraan gerelateerde diensten.

Via deze Tender kunt u zich aanmelden voor één of meerdere Groslijsten (Kwalificaties).

Inleiding
Groslijsten zijn lijsten waarop aannemers, leveranciers en dienstverleners staan, die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een meervoudige en enkelvoudige onderhandse aanbestedingen.

De Leveranciers op een Groslijst zijn gescreend en gekwalificeerd voor de betreffende opdrachtensoort. De Groslijsten worden door het Aanbestedingsteam van de gemeente Doetinchem vastgesteld en onderhouden. Op een Groslijst kunnen zowel Leveranciers voorkomen die al opdrachten hebben uitgevoerd, als Leveranciers die nog geen opdrachten hebben uitgevoerd. Leveranciers die een opdracht hebben uitgevoerd worden beoordeeld en krijgen een score toebedeeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de ranking op de Groslijst. Leveranciers die nog geen opdracht hebben uitgevoerd zijn niet gerankt. Indien er een opdracht binnen de Groslijst meervoudig onderhands wordt aanbesteed, worden de drie Leveranciers die het hoogst gerankt zijn (de 'top 3') altijd uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. De overige leveranciers (gerankt en niet-gerankt) worden ingeloot om een aanbieding te doen. In de regel zijn dat er twee, zodat er in totaal vijf Leveranciers worden uitgenodigd om in te schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat niet de top 3, maar de top 2 wordt uitgenodigd en er slechts één aanvullende Leverancier wordt ingeloot. Bijvoorbeeld, indien het om een geringe opdrachtwaarde gaat en een vijfvoudige inschrijving disproportioneel zou zijn.  In dat geval worden er in totaal drie Leveranciers uitgenodigd om in te schrijven.

Doel
De belangrijkste doelstellingen van het werken met een groslijstensystematiek zijn gelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgt de systematiek voor een eerlijk en effectief leveranciers- en contractmanagement.
 
Een voordeel van het werken met de Systematiek is dat bij onderhandse aanbestedingen Leveranciers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is met de Systematiek transparanter, objectiever en verloopt sneller.
 
Een aanvullend doel van de Systematiek is kwaliteitstoename door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten ('past performance'). Een Leverancier zal bij de uitvoering van de opdracht het kwaliteitsniveau van zijn concurrenten moeten overtreffen om zijn plek in de top 3 te behouden.

De Systematiek gaat uit van een groslijst per specifieke opdrachtensoort en -omvang. Op deze wijze wordt voorkomen dat op één groslijst een (te) grote diversiteit aan opdrachten (naar aard en omvang) ontstaat. Er kunnen per opdrachtensoort dus meerdere Groslijsten zijn.
 
Aangezien het aantal vakgebieden groot is, richt de Systematiek zich in eerste instantie op civiel- en cultuurtechnische opdrachten (geen utiliteits- en woningbouw) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot civiel- en cultuurtechnisch onderhoud.
 
Documents:

2015-10-26_Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse gemeenten 2014.pdf 1467 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:71 prerender:81 Total:91 Browser , (3.238.225.8 - 6)