Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

214430 NO inhuur Business analist (senior)

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Trea van der Pol

+31 344649090

t.vander.pol@wsrl.nl

Information

Description:
Op basis van het Dynamisch aankoopsysteem inhuur/detachering voor Personeel ICT en Informatievoorziening, tender 79535, heeft u zich aangemeld voor eventuele nadere offerteaanvragen.
 
Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een Business analist (senior).
Waterschap Rivierenland maakt gebruik van een zaaksysteem ter ondersteuning van een deel van haar werkprocessen. Het systeem ondersteunt zowel de uitvoering van het werkproces als de documentaire informatievoorziening van deze werkprocessen. Het informatiesysteem zal in 2023 worden vervangen. De vervanging is om een aantal redenen noodzakelijk. Het vervangen van dit systeem zal worden aangegrepen om te zien óf en waar bestaande werkprocessen beter kunnen worden ondersteund met het nieuwe systeem en welke nieuwe werkprocessen alsnog kunnen worden aangesloten.

Ter voorbereiding op de vervanging is het noodzakelijk de bestaande werkprocessen te evalueren, te onderzoeken óf en waar bijstelling van een werkproces nodig is én te bepalen welke eisen vanuit het werkproces worden gesteld aan het nieuw te verwerven informatiesysteem. Gedurende de implementatie van het informatiesysteem is het noodzakelijk dat bijgestelde werkprocessen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd en de gebruikersorganisaties hierbij te faciliteren. Voor deze werkzaamheden is de inzet van een business-analist gewenst.

Ingangsdatum & duur overeenkomst 
De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 9 februari 2023. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst drie maal met een periode van 6 maanden te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. Bij een beëindiging wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

Ureninzet
Het betreft een functie voor 32 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie
Meer informatie over deze uitvraag vindt u in de vragenlijst van deze tender, onder de vragenlijst "1.1 Offerteaanvraag", specifiek het document Nadere offerteaanvraag (NO). Informatie over de functie én de werkzaamheden vindt u specifiek in bijlage 1 van deze nadere offerteaanvraag. Informatie om te komen tot de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor deze opdracht vindt u bijlage 2 van de nadere offerteaanvraag. 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Jan 2023 17:35 — 24 Jan 2023 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:80 Total:80 Browser , (35.174.62.162 - 6)