Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

217676 Marktconsultatie Mobiliteit UMCG

Buyer

UMCG http://www.umcg.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Bart Gringhuis

06-55257974

b.h.j.gringhuis@umcg.nl

Information

Description:
De onderhavige marktconsultatie heeft betrekking op de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor de uitvoering van mobiliteitsdienstverlening voor het UMCG.

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure  (geheel vrijblijvend) met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het hierboven omschreven project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

De ontvangen informatie zal het UMCG, indien opportuun, gebruiken om haar Programma van Eisen voor de Europese aanbesteding vorm te geven.

N.B. Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om tot selectie of inkoop te komen. Door deelname komen partijen niet in een voorkeurspositie in een eventuele aanbestedingsprocedure of inkooptraject; ook zal deelname niet leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Mar 2023 17:00 — 13 Apr 2023 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:10 load:90 prerender:95 Total:100 Browser , (35.172.164.32 - 7)