Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

218854 Aanpassen en uitbreiden sliblijn RWZI Eindhoven

Buyer

Waterschap De Dommel http://www.dommel.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ruud Valk

0411618618

rvalk@dommel.nl

Information

Description:
Om de sliblijn van RWZI Eindhoven toekomstbestendig te maken vanwege toename in vuilvracht en de capaciteitsuitbreiding van de waterlijn van RWZI Eindhoven, moet de sliblijn worden uitgebreid met een derde slibindikker met gemaal en leidingwerk.
Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het aanbrengen van leidingwerk en leidingdoorvoeren;
- Het aanbrengen van een in het werk gestorte betonnen bassin;
- Het aanbrengen van een ingedikt slibgemaal en pompput;
- De gehele werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie;
- Het treffen van arbeid hygiënische- en veiligheidsmaatregelen;
- Het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
- Het verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
- Het aanbrengen van een put/gemaal.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
26 May 2023 11:00 — 20 Jul 2023 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:70 Browser , (3.233.242.67 - 6)