Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

224486 Consultant Stadslogistiek - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Denise Van Stek

0600000000

d.vanstek@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Consultant Stadslogistiek
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Jij bent van slimme en schone stadslogistiek. Jij levert een concreet advies over het verminderen van het aantal logistieke bewegingen en de uitstoot van schadelijke gassen, waardoor de stad bereikbaar blijft en de lucht schoner wordt.  
 
 • Werklocatie: bepaalt opdrachtnemer zelf
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting september 2023
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-24
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: N.v.t.
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €100,00 - €125,00
 • Afwijkende werktijden: N.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in Week 36 op locatie of via MS Teams. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20% prijs 
 • 80% kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

FP_Consultant Stadslogistiek SO.docx 105 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Aug 2023 20:30 — 4 Sep 2023 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:0 load:64 prerender:69 Total:69 Browser , (3.236.116.27 - 6)