Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

31942 Overeenkomst Begeleiding 18+ A2

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft het aanbesteden van de Begeleiding 18+ A2 voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO. De aanbesteding wordt doorlopen middels de procedure van bestuurlijk aanbesteden (voor meer informatie over bestuurlijk aanbesteden zie het document "Proces van bestuurlijk aanbesteden").

Op 4 november 2014 zijn de colleges van de A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) akkoord gegaan met de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding 18+. Dat betekent dat zorgaanbieders sinds 4 november 2014 deze deelovereenkomst kunnen ondertekenen.
De overeenkomst is bedoeld voor iedere aanbieder die op basis van Zorg In Natura haar diensten op het gebied van begeleiding aan wil bieden aan cliënten die wonen binnen de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende of Valkenswaard.

Hierna zijn de instructies beschreven voor bestaande en nieuwe aanbieders:

Voor bestaande aanbieders:
U heeft reeds een Deelovereenkomst Begeleiding 18+ A2 voor minimaal één gemeente in de A2-gemeenten getekend. Indien u deze overeenkomst(en) wenst te continueren moet u daarvoor het addendum in vragenlijst 1 ondertekenen, uploaden en per post retourneren.

Tevens dient u bij "Selecteer Kwalificaties" onder "Alle producten A2 gemeenten" aan te vinken welke producten u kunt en wilt leveren. De producten B1 en B2 zijn vanaf 1 januari 2016 vervangen door product B. 
N.B.: U maakt één of meerdere keuzes uit de producten. Het aanbieden van één of meerdere producten betekent automatisch het aanbieden van de volgende producten (toelichting over de productinhoud in addendum):
- Begeleiding D
- Vervoer
- Rolstoelgebonden vervoer. 

Daarnaast is het mogelijk dat u voor onderstaande situatie aanpassingen cq. uitbreidingen wilt doen:
  • de deelovereenkomst voor meerdere gemeenten in de A2-gemeenten tekenen. U moet hiervoor de deelovereenkomst(en) in vragenlijst 1 ondertekenen, uploaden en per post retourneren.

Voor nieuwe aanbieders:
U heeft nog geen Deelovereenkomst Begeleiding 18+ A2 voor minimaal één gemeente in de A2-gemeenten getekend. En u wilt wel een overeenkomst aangaan met minimaal één gemeente in de A2-gemeenten.

Ga naar vragenlijst 2 en volg daar de verdere instructies.
Ga vervolgens bij "Selecteer Kwalificaties"  naar de optie "Alle producten A2 gemeenten" en vink daar de producten aan die u kunt en wil leveren.

N.B.: U maakt één of meerdere keuzes uit de producten. Het aanbieden van één of meerdere producten betekent automatisch het aanbieden van de volgende producten (toelichting over de productinhoud in addendum):
- Begeleiding D 
- Vervoer 
- Rolstoelgebonden vervoer 
Documents:

Proces van bestuurlijk aanbesteden.pdf 172 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:6 load:391 prerender:396 Total:401 Browser , (18.232.31.206 - 7)