Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

32220 Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Begeleiding Helmond & Peelgemeenten

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft het aanbesteden van de Maatwerkvoorziening Begeleiding voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO. De aanbesteding wordt doorlopen middels de procedure van bestuurlijk aanbesteden (voor meer informatie over bestuurlijk aanbesteden zie het document "Proces van bestuurlijk aanbesteden").

In januari 2017 zijn de colleges van Helmond en de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) akkoord gegaan met de "Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Begeleiding". Dat betekent dat aanbieders voor de levering van zorg in 2018 deze overeenkomst met de gemeenten kunnen sluiten. De overeenkomst is bedoeld voor iedere aanbieder die op basis van Zorg In Natura haar diensten op het gebied van begeleiding aan wil bieden aan cliënten die wonen binnen de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Hierna zijn de instructies beschreven voor aanbieders die met Helmond en de Peelgemeenten een overeenkomst willen sluiten.

1.   Ga naar de volgende vragenlijst:
  • Nieuwe aanbieder -> Zorginkoop 2018 / 2019 / 2020 voor nieuwe aanbieders die een overeenkomst aan willen gaan

Volg de bij de voor u van toepassing zijnde vragenlijst de verdere instructies.

2.   Daarnaast dient u bij "Selecteer kwalificaties" aan te vinken dat u alle producten levert.
 
Documents:

Proces van bestuurlijk aanbesteden.pdf 172 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:792 prerender:802 Total:807 Browser , (18.232.31.206 - 6)