Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

33185 Levering van verschillende soorten drukwerk

Buyer

Radboud Universiteit http://www.ru.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Willy Brands linkedin

024-3611752

willy.brands@ru.nl

Information

Description:
Doelstelling van deze aanbesteding is om per perceel (een) geschikte leverancier(s) te vinden voor het leveren van kantoordrukwerk (perceel 1), promotioneel drukwerk (perceel 2), de magazines (perceel 3) en reprografische leveringen (perceel 4). Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI) het uitgangspunt is.

De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit is een instelling waar uitwisseling en overdracht van kennis centraal staan en wetenschappers communiceren met collega's over de hele wereld. Kenmerkend zijn de onderlinge samenwerking en de vele dwarsverbanden. Hoewel deze samenwerking ook nauw verbonden is met het Radboud UMC, en samen met de Radboud Universiteit  onderdeel uitmaakt van de Stichting Katholieke Universiteit, valt het Radboud UMC buiten de scope van de aanbesteding.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Apr 2016 13:00 — 13 Jun 2016 12:00

Lots

Lot 1 - Kantoordrukwerk  
Lot 2 - Promotioneel drukwerk  
Lot 3 - Magazines  
Lot 4 - Reprografische leveringen  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:0 load:80 prerender:85 Total:90 Browser , (3.236.116.27 - 6)