Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

33626 DAS Inhuur Projectleiders en Programmamanagers op basis van 2014/25/EU

Buyer

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) http://www.lvnl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Mark Bottinga

020-4063205

m.c.bottinga@lvnl.nl

Information

Description:
Bedrijfsprofiel
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) te Schiphol staat voor het veilig, efficiënt en milieuvriendelijk afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. Bij LVNL zorgen circa 850 professionals er dag en nacht voor dat elk jaar miljoenen passagiers en tonnen vracht veilig op de juiste bestemming aankomen. LVNL verleent luchtverkeersdiensten, luchtvaartinlichtingendiensten en verzorgt opleidingen voor de luchtverkeersleiding, waarbij veiligheid, efficiëntie en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Deze professionele en onafhankelijke dienstverlener bevindt zich in het dynamische, steeds complexer en internationaler wordende krachtenveld tussen luchtvaartsector, politiek, overheid en maatschappij. De afdeling Programma & Projectmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van de omvangrijke en multidisciplinaire projecten die hier het gevolg van zijn.

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012
Deze DAS is een proeftuin en marktconsultatie in combinatie met daadwerkelijke Opdrachten voor het optimaliseren van de inhuur van LVNL op een effective en efficiente manier onder de wetgeving 2014/25/EU.

Omschrijving opdracht
Gezien de veelheid van belangrijke projecten heeft deze afdeling regelmatig behoefte aan ondernemende Project- en Programmamanagers, in de complexe en uitdagende wereld van de luchtvaart.

Dynamisch Aankoopsysteem
LVNL werkt met een vaste kleine pool van ingehuurde professionals die ervaring hebben met het werken in een veiligheidsomgeving zoals LVNL die kent. Professionals die concrete en recente ervaring hebben, werken in een typische LVNL-dynamiek.

Past performance
Past performance wordt meegenomen bij de uitsluitinggronden (zoals opgenomen in de Eigen Verklaring Speciale Sectoren). Doordat onder ernstige fout wordt verstaan dat een gelijksoortige Opdracht vroegtijdig is beeindigd door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Met deze methode worden als goed beoordeelde kandidaten beloond met grotere kans op nieuwe opdrachten.

Fasering
Fase 1: Leveranciers- en kandidaatselectie (= huidige fase);
Fase 2: Minicompetitie, waarbij o.m. op tarief wordt beoordeeld;
Fase 3: Opdrachtuitvoering;
Fase 4: Evaluatie.

Past Performance
LVNL hanteert een metingssystematiek van past performance voor het regelmatig beoordelen van de (tussen)resultaten van een ingehuurde expert. Dit zijn KPI's op het gebied van voortgang, prestaties, communicatie, algehele tevredenheid.

Verklaring van Geen Bezwaar
Voor de medewerkers die de opdracht bij LVNL zullen uitvoeren kan het noodzakelijk zijn dat er een veiligheidsonderzoek door de AIVD wordt uitgevoerd. Als het onderzoek positief wordt afgerond zal er aan de betreffende medewerker een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) worden afgegeven door de AIVD. Indien de AIVD aanleiding ziet om de medewerker om welke reden dan ook geen VGB te verstekken zal dit leiden tot het ontbinden van de overeenkomst v.w.b de betreffende medewerker. Het ontbinden van de overeenkomst is voor risico van de leverancier. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD.

 
 
Documents:

Verkorte beschrijving DAS LVNL.pdf 111 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase
Published on:
18 Dec 2015 18:24

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:20 load:84 prerender:89 Total:99 Browser , (3.233.242.67 - 7)