Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

33912 ROAD2016 - Aanschaf Datacentermiddelen

Buyer

IUC-Noord http://www.iuc-noord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lourens Wijnen linkedin

050-5998111

lourens.wijnen@iuc-noord.nl

Information

Description:
Inleiding - ROAD2016
ROAD2016 is de eerste aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. De concrete aanleiding voor deze aanbesteding is het expireren van de huidige Raamovereenkomsten EASI2010 Cluster rekencentrum hardware per 31 juli 2016.

ROAD2016 is georganiseerd rondom twee ODC's. Het gaat om het RODC RWS-DJI (valt onder ministerie I&M) en ODC SSC-ICT (valt onder ministerie BZK). De beide ODC's verlenen housing- en/of hosting diensten aan verschillende Rijksonderdelen. Om deze diensten aan te kunnen bieden, kopen deze ODC's centraal Datacentermiddelen in. Dit doen de ODC's namens of voor de bij hun aangesloten Rijksonderdelen.

Deelnemers ROAD2016
Er nemen 42 Rijksonderdelen deel aan deze aanbesteding.

Opdrachtomschrijving
De opdracht bestaat uit drie kernonderdelen:
  • Leveren van Datacentermiddelen
  • Vervullen van reseller functie
  • Implementeren, installeren, Beheren en Onderhouden van Datacentermiddelen

Scope
De scope bestaat uit het leveren van Datacentermiddelen (incl. daaraan gerelateerde software en dienstverlening). De scope bestaat uit het leveren van:
  • Hardware componenten;
  • Aan Hardware gerelateerde software;
  • Geïntegreerde systemen;
  • Aan Hardware en/of geïntegreerde systemen gerelateerde diensten, bijvoorbeeld Onderhoud, ondersteuning, Beheer, continuïteit en security.

Percelen
ROAD2016 is ingerichtin twee Percelen. De Percelen zijn rondom de twee ODC's ingericht. Perceel 1 is rondom ODC SSC-ICT georienteerd en Perceel 2 rondom RODC RWS-DJI. In beide Percelen zijn zowel het betreffende ODC als de individuele Deelnemers, die (gaan) behoren tot het verzorgingsgebied van het ODC, opgenomen.

Aanbestedende dienst
Als Aanbestedende dienst zal voor deze aanbesteding het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) optreden namens de Deelnemers. Het IUC-Noord treedt op als procesbegeleider.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Dec 2015 15:40 — 29 Feb 2016 17:00

Lots

Lot 1 - ODC SSC-ICT  
Lot 2 - RODC RWS-DJI  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:0 load:78 prerender:88 Total:93 Browser , (34.229.119.29 - 7)