Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

36874 Ontwikkelovereenkomst Ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en dienstverlening tbv veiligheid voor de regio Holland Rijnland

Buyer

Servicepunt71 http://www.servicepunt71.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Angela van der Sluijs linkedin

+31631675906

a.van.der.sluijs@servicepunt71.nl

Information

Description:
Per 1 januari 2017 heeft Holland Rijnland via bestuurlijk aanbesteden contracten voor jeugdhulp afgesloten voor de regio Holland Rijnland voor de periode van 3 jaar. Deze zijn per 1 januari 2021 met een jaar verlengd. Voor nieuwe aanbieders is het mogelijk om 2 keer per jaar in aanmerking te komen voor de ontwikkel- en de resultaatovereenkomst(en), te weten in juli en in januari. Het eerstvolgende contracteringsmoment is 1 juli 2021. 

U dient uiterlijk 1 april 2021, 12.00 uur alle gevraagde documenten tbv de contractering voor de ontwikkelovereenkomst ingaande 1 juli 2021 correct te hebben ingediend. Documenten die na 1 april 2021, 12.00 uur worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen voor de contractering per 1 juli 2021.  

In de map 'Vragenlijsten' vindt u het programma van eisen. Deze dient u of met 'ja' te beantwoorden of u dient de open vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een aantal eisen/vragen waarbij u een document moet uploaden.

Wanneer u bent gecontracteerd voor de ontwikkelovereenkomst, wordt u doorgezet naar de resultaatovereenkomst. U krijgt dan toegang tot de relevante documenten voor de betreffende resultaatovereenkomst waarvoor u zich heeft aangemeld.
U heeft dan tot 15 juni 2021 12.00 uur de tijd om de gevraagde gegevens in te dienen.
 
Het model van bestuurlijk aanbesteden komt volgens de regio Holland Rijnland het meest tegemoet aan de regionale uitgangspunten en wensen:
  • De behoefte aan dialoog met de zorgaanbieders en een basis van samenwerking en vertrouwen;
  • De behoefte om cliëntorganisaties en daarmee het cliëntperspectief een plek te geven in het inkoopproces;
  • De transformatie-opgave het beste kunnen bepalen en uit te zetten bij de juiste (combinatie van) zorgaanbieders;
  • De inhoudelijke kennis van zorgaanbieders zo goed mogelijk te benutten;
  • De behoefte om geen nieuwe schotten te plaatsen tussen percelen en/of domeinen.
     
In de map 'Vraag en Antwoord'  vindt u de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. De informatie bij de betreffende vraag is echter leidend. U kunt echter geen nieuwe vragen meer stellen voor deze overeenkomst.

 
Documents:

Inkoopproces bestuurlijk aanbesteden.pdf 927 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase
Published on:
1 Apr 2016 15:21

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:89 Total:99 Browser , (18.206.194.21 - 6)