Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

36874 Ontwikkelovereenkomst Ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en dienstverlening tbv veiligheid voor de regio Holland Rijnland

Buyer

Servicepunt71 http://www.servicepunt71.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Angela van der Sluijs linkedin

071-5165456

a.van.der.sluijs@servicepunt71.nl

Information

Description:
Per 1 januari 2017 heeft Holland Rijnland via bestuurlijk aanbesteden contracten voor jeugdhulp afgesloten voor de regio Holland Rijnland voor de periode van 3 jaar. Voor nieuwe aanbieders is het mogelijk om 2 keer per jaar in aanmerking te komen voor de ontwikkel- en de resultaatovereenkomst(en), te weten in juli en in januari. Het eerstvolgende contracteringsmoment is 1 januari 2020. 

U dient uiterlijk 1 oktober 2019, 12.00 uur alle correcte documenten tbv de contractering voor de ontwikkelovereenkomst ingaande 1 januari 2020 te hebben ingediend. Dit is inclusief de door u ondertekende bijlage 2 die u separaat via 'Berichten' krijgt toegestuurd nadat u de vragen voor de tender heeft beantwoord en alle stukken heeft ingediend. Deze bijlage 2 krijgt u toegestuurd wanneer de door u ingediende documenten door Holland Rijnland beoordeeld zijn en 'akkoord' zijn bevonden. Documenten die na 1 oktober 2019, 12.00 uur worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen voor de contractering per 1 januari 2020 en worden meegenomen voor de contractering per 1 juli 2020.

In de map 'Vragenlijsten' vindt u het programma van eisen. Deze dient u of met 'ja' te beantwoorden of u dient de open vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een aantal eisen/vragen waarbij u een document moet uploaden.

Wanneer u bent gecontracteerd voor de ontwikkelovereenkomst, krijgt u op verzoek van de TWO Holland Rijnland een gesprek op basis waarvan u wel of niet wordt doorgezet naar de resultaatovereenkomst. U krijgt dan toegang tot de relevante documenten voor de resultaatovereenkomst.
U heeft dan tot 12 december 2019 12.00 uur de tijd om de gevraagde gegevens in te dienen en de resultaatovereenkomst te ondertekenen middels bijlage 2.
 
Het model van bestuurlijk aanbesteden komt volgens de regio Holland Rijnland het meest tegemoet aan de regionale uitgangspunten en wensen:
  • De behoefte aan dialoog met de zorgaanbieders en een basis van samenwerking en vertrouwen;
  • De behoefte om cliëntorganisaties en daarmee het cliëntperspectief een plek te geven in het inkoopproces;
  • De transformatie-opgave het beste kunnen bepalen en uit te zetten bij de juiste (combinatie van) zorgaanbieders;
  • De inhoudelijke kennis van zorgaanbieders zo goed mogelijk te benutten;
  • De behoefte om geen nieuwe schotten te plaatsen tussen percelen en/of domeinen.
     
In de map 'Vraag en Antwoord'  vindt u de gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. U kunt echter geen nieuwe vragen meer stellen voor deze overeenkomst.

U kunt de relevante documenten vinden in de map 'Mijn Documenten'. Hierachter zit een complete mappenstructuur waarbij u de betreffende documenten vindt per overlegtafel .
Documents:

Inkoopproces bestuurlijk aanbesteden.pdf 927 Kb

Download

Preview

Type:
Ongoing selection phase
Published on:
1 Apr 2016 9:21

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:10 load:81 prerender:90 Total:95 Browser , (35.172.100.232 - 7)