Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

37026 Wachtlijst t.b.v. diverse groslijsten

Buyer

Provincie Groningen http://www.provinciegroningen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Kenneth Graventein linkedin

0503164616

K.Graventein@provinciegroningen.nl

Information

Description:
Groslijstensystematiek
 
Door middel van de groslijstensystematiek selecteert de provincie Groningen via een wachtlijst gegadigden voor onderhandse aanbestedingen. Deze systematiek is voorlopig alleen van toepassing op opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken.
 
 
Aanmelden voor de wachtlijst.
Ondernemers die kans willen maken op opdrachten van de provincie Groningen voor bovengenoemde aandachtsgebieden worden uitgenodigd zich aan te melden.
 
Wilt u zich aanmelden voor meerdere groslijsten, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.
Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn ingediend. 
 
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:74 Total:79 Browser , (100.26.179.41 - 6)