Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

39438 Groslijstensystematiek Gemeente Hof van Twente

Buyer

Gemeente Hof van Twente http://www.hofvantwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

André in Traa

0547-857215

a.in.traa@hofvantwente.nl

Information

Description:
Groslijsten zijn lijsten per categorie of subcategorie van opdrachten, waarop Leveranciers staan, die hun interesse voor deze opdrachten kenbaar hebben gemaakt. De Leveranciers op een Groslijst zijn gescreend en gekwalificeerd voor de betreffende opdrachtensoort. De Groslijsten worden door het Aanbestedingsteam van de Gemeente vastgesteld en onderhouden. Op een Groslijst kunnen zowel Leveranciers voorkomen die al opdrachten hebben uitgevoerd, als Leveranciers die nog geen opdrachten hebben uitgevoerd. Leveranciers die een opdracht hebben uitgevoerd worden beoordeeld en krijgen een score toebedeeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de ranking op de Groslijst. Leveranciers die nog geen opdracht hebben uitgevoerd zijn niet gerankt. Indien er een opdracht binnen de Groslijst meervoudig onderhands wordt aanbesteed, worden de drie Leveranciers die het hoogst gerankt zijn (de 'top 3') altijd uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. De overige leveranciers (gerankt en niet-gerankt) kunnen, wanneer er behoefte is aan meer dan 3 inschrijvers,  worden ingeloot om een aanbieding te doen. Dit kunnen er één of twee zijn zodat er in totaal drie tot vijf Leveranciers worden uitgenodigd om in te schrijven. Voor een nadere toelichting over de Groslijstensystematiek verwijzen wij graag naar de Procedureregeling die als Bijlage bij vraag 1.1.1 is opgenomen.

Aanbieders dienen enkel de vragenlijsten in te vullen voor de groslijsten waarvoor zij zich willen aanmelden. De vragenlijst Algemeen dient verplicht te worden ingevuld. 
 
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:0 load:76 prerender:91 Total:96 Browser , (3.87.250.158 - 6)