Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

43038 Marktplein inhuur Utrecht

Buyer

Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marktpleinbeheerder Gemeente Utrecht

030-2861175

marktpleinbeheerder@utrecht.nl

Information

Description:
De gemeente Utrecht heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten specifieke (raam)overeenkomsten voor de inhuur van tijdelijk personeel, gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit is vormgegeven als het 'Marktplein inhuur tijdelijk personeel' op het platform van Negometrix.com.

Zodra de gemeente Utrecht behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur, waarvoor de gemeente niet al een andere overeenkomst heeft afgesloten, zal de uitvraag via het Marktplein worden gepubliceerd.

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van de gemeente dienen leveranciers zich eerst zich eenmalig kostenloos te registreren op het Negometrix platform. Nadat de registratie is afgerond heeft de leverancier toegang tot het platform van Negometrix.

De leverancier kan nu een verzoek tot toelating indienen tot het 'Marktplein inhuur tijdelijk personeel'. Nadat een leverancier is toegelaten tot het Marktplein kan deze meedingen naar inhuuropdrachten.

Een leverancier kan alleen toegelaten worden tot het Marktplein wanneer hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument heeft ingevuld en wanneer hij zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden die de gemeente Utrecht stelt.
Daarnaast kan een leverancier aangeven in welke categorie hij mee wil dingen naar opdrachten. Een leverancier kan één of meerdere categorieén kiezen.
• Administratief en secretarieel
• Automatisering en ICT
• Beleid- en adviesdiensten
• Bestuurlijk
• Bouwkunde en civiele techniek
• Communicatie, voorlichting en PR
• Financieel
• Huisvesting & facilitair, logistiek
• Inkoop
• Interim- en projectmanagement
• Juridisch
• Onderwijs
• Personeel en organisatie
• Welzijn
• Gezondheidszorg

De gemeente houdt zich het recht voor om op een later moment categorieën toe te voegen of te wijzigen. Toevoegingen en/of wijzigingen van categorieën worden gepubliceerd op het Marktplein inhuur tijdelijk personeel.

Registratie op het platform van Negometrix en het aanvragen tot toegang tot het Marktplein kunnen op elk willekeurig moment plaats vinden. De gemeente Utrecht zal minimaal éénmaal per week alle nieuwe verzoeken tot toelating tot het Martkplein verwerken. 

Iedere keer als de gemeente een opdracht voor tijdelijke inhuur heeft zal deze worden aangekondigd in de betreffende categorie. Alle tot het Marktplein toegelaten leveranciers worden dan in de gelegenheid gesteld om via het Marktplein een inschrijving in te dienen.

Inschrijvingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria als: opleiding, ervaring, competenties, vaardigheden en prijs. De exacte gunningscriteria zullen bekend worden gemaakt bij iedere uitvraag die de gemeente op het Marktplein publiceert. Aan de toelating tot het Marktplein kan geen recht op opdrachten worden ontleend.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:0 load:78 prerender:78 Total:78 Browser , (54.211.135.32 - 206)