Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

43306 Specialistische Jeugdhulp - Segment C

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Tarik Ouchan

06 25095609

t.ouchan@amsterdam.nl

Information

Description:
Sinds 2015 zijn de gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de Jeugdhulp, waaronder publieke Jeugdgezondheidszorg, basale (ambulante) jeugdhulp, de specialistische jeugdhulp zoals geestelijke gezondheidszorg en pleegzorg, en de hoogspecialistische jeugdhulp waaronder de residentiële jeugdhulp. Dit houdt onder andere in dat zij moeten zorgen voor voldoende toegankelijk aanbod van Jeugdhulp voor de gezinnen in de gemeente.

De samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen de Specialistische Jeugdhulp voor 2018 wederom gezamenlijk in. De in 2014 afgesloten contracten voor 2015 en 2016 worden met één jaar verlengd t/m 31 december 2017.

De inkoop van Specialistische Jeugdhulp is verdeeld in de twee segmenten B en C (hoogspecialistisch) met elk een apart Inkoopdocument en aanbestedingsprocedure.

Ondernemers die zich zowel willen inschrijven voor segment B als voor segment C, dienen beide inkoopdocumenten te hanteren en beide aanbestedingsprocedures te doorlopen.

Onderhavige aanbestedingsprocedure betreft de inkoop van "Specialistische Jeugdhulp - segment C" voor 2018.

Aanbestedende dienst is de gemeente Amsterdam, die namens de samenwerkende gemeenten als aanspreekpunt optreedt.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Jul 2016 4:00 — 18 Nov 2016 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:31 load:93 prerender:109 Total:109 Browser , (34.236.38.146 - 206)