Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

46331 Individuele voorz. Jeugdhulp en Maatwerkvoorz. WMO (inclusief Beschermd Wonen) 2021 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Hulp bij Huishouden 2021 Vijf Achterhoekse Gemeenten

Buyer

Sociaal Domein Achterhoekse Gemeenten https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Inkoop Sociaal domein

00000

inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

Information

Description:
De Gemeenten in de regio Achterhoek, bestaande uit Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk kopen in deze aanbesteding de Maatwerkvoorzieningen (Wmo 2015) /Individuele voorzieningen (Jeugdwet) gezamenlijk en integraal in. De te verlenen zorg en ondersteuning bestaat uit:
 
Wmo 2015
 • Individuele begeleiding;
 • Begeleiding groep (met/zonder vervoer);
 • Kortdurend verblijf;
 • Beschermd Wonen;
 • Persoonlijke verzorging.
 
Voor Wmo 2015 geldt dat de landelijk inkoop van Ondersteuning voor bijvoorbeeld zintuiglijke beperkingen geen onderdeel uitmaken van deze inkoop.
 
Jeugd
 • Persoonlijke verzorging;
 • Dagbehandeling (met/zonder vervoer);
 • Vervoerdiensten;
 • Jeugdhulp verblijf (inclusief en exclusief behandeling);
 • Jeugdhulp crisis;
 • Jeugdhulp ambulant;
 • Generalistische Basis GGZ;
 • Specialistische jeugd GGZ;
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED);
 • Kindergeneeskunde (psychische behandeling bij eetstoornissen, ADHD, overige psychiatrische stoornissen en overige psychosociale problemen in ziekenhuissetting met als hoofdbehandelaar de kinderarts).

Hulp bij Huishouding
Vijf gemeenten in de regio Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk)
kopen gezamenlijk via de Inkoopprocedure door de 8 gemeenten de Wmo-Maatwerkvoorzieningen Hulp bij Huishouden in.
Dan gaat het om Hulp bij huishouding:
 • HH1
 • HH2

Op de website over samenwerking in het sociaal domein van de Acht Achterhoekse Gemeenten www.sociaaldomeinachterhoek.nl staat ook informatie over de meest gestelde vragen inzake het sociaal domein.

Perceel 1
Perceel 2
Perceel 3
Perceel 4
Perceel 5
Perceel 6
Perceel 7
Perceel 8
Perceel 9

Het geldige inkoopdocument heeft het versienummer V8.0 (geldig per 19 mei 2021)

Inschrijvers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op: https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers

Heeft u zich ingeschreven via Negometrix?
Exporteer een kopie!
HIER kunt u zien hoe dit moet.
Documents:

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten voor leveringen en diensten.pdf 529 Kb

Download

Preview

Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke hulp Achterhoek 2021 v7.9.pdf 2458 Kb

Download

Preview

Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke hulp Achterhoek 2021 v8.0.pdf 1424 Kb

Download

Preview

Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 7.9.pdf 252 Kb

Download

Preview

Totaaloverzicht wijzigingen inkoopdocument versie 8.0.pdf 35 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System
Published on:
25 Aug 2016 18:38

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:0 load:745 prerender:750 Total:760 Browser , (35.175.107.77 - 7)