Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

48677 HbHplus gemeente Roosendaal

Buyer

Gemeente Roosendaal http://www.roosendaal.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frank Haan de

0165-579124

f.de.haan@roosendaal.nl

Information

Description:
In 2015 heeft de gemeente Roosendaal de VeranderAgenda Sociaal Domein Gebundelde Kracht vastgesteld, met als centraal uitgangspunt:

Roosendaal heeft de ambitie een sociaal sterke stad te zijn, waar iedereen kan meedoen in de samenleving, niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden.

De VeranderAgenda dient er toe te leiden dat mensen zo lang als mogelijk op eigen kracht en naar eigen tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving. De voorwaarde van deze ambitie is het beschouwen van het sociaal domein als één stelsel waarbinnen het voorliggend veld, de toegang en de specialistische zorg communicerende vaten zijn. Het voorliggend veld, waartoe HbHplus (hulp bij huishouden en lichte vormen van begeleiding) ook wordt gerekend, is essentieel voor het geheel en een zeer belangrijke stap om een integraal stelsel te realiseren.

De gemeente vindt het in lijn met deze ambitie noodzakelijk om de huidige Huishoudelijke Hulp maatwerkvoorziening te transformeren naar een nieuwe maatwerkvoorziening waarin Huishoudelijke Hulp en lichte vormen van begeleiding gecombineerd aangeboden worden (HbHplus).
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Oct 2016 16:50 — 23 Nov 2016 14:00

Lots

Lot 1 - A (deelgebied 1)  
Lot 2 - B (deelgebied 2)  
Lot 3 - C (deelgebied 3)  
Lot 4 - D (deelgebied 4)  
Lot 5 - E (deelgebied 5)  
Lot 6 - F (deelgebied 6)  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:100 prerender:105 Total:105 Browser , (3.233.242.67 - 6)