Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

50285 Sociale en andere specifieke diensten: Beschermd Wonen en begeleiding+ Wmo 2015

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Dit is een aankondiging van Sociale en andere specifieke diensten.

Deze aanbesteding betreft Beschermd wonen en Begeleiding Plus Wmo 2015 voor de gemeenten Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne en Helmond.  De gemeente Helmond is hierin de centrumgemeente.  Deze aanbesteding wordt doorlopen middels de procedure van bestuurlijk aanbesteden (voor meer informatie over bestuurlijk aanbesteden zie het document "Proces van bestuurlijk aanbesteden").

In december 2016 is het college van Helmond akkoord gegaan met de Overeenkomst inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Beschermd wonen en Begeleiding Plus. Dit betekent dat zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2017 deze overeenkomst kunnen ondertekenen.

De overeenkomst is bedoeld voor iedere aanbieder die op basis van Zorg In Natura haar diensten op het gebied van Beschermd wonen en Begeleiding Plus aan wil bieden aan cliënten die wonen binnen de gemeente Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne of Helmond.

Hierna zijn de instructies beschreven voor nieuwe aanbieders:

U heeft nog geen  Overeenkomst inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Beschermd wonen en Begeleiding Plus getekend en u wilt een overeenkomst aangaan met Helmond.
  1. Ga naar vragenlijst 1 en volg daar de verdere instructies.
  2. Daarnaast dient u bij "Selecteer kwalificaties" aan te vinken welke producten u kunt leveren. LET OP: dit is enkel ter inventarisatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

NB aanbieders welke in 2015/ 2016 de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Beschermend wonen aangegaan zijn dienen de procedure ook als nieuwe aanbieder te doorlopen.
Documents:

Proces van bestuurlijk aanbesteden.pdf 172 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:90 Total:90 Browser , (35.174.62.162 - 6)