Hide main menu

53680 Vooraankondiging en marktconsultatie integrale inkoop Jeugdhulp en Wmo 2019-2021 regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alen Todorovic

055-5802178

a.todorovic@apeldoorn.nl

Information

Description:
Denk en praat met ons mee over kwaliteitseisen bij aanbesteding
Vanaf 1 januari 2019 willen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen de inkoop voor jeugdhulp, ondersteuning vanuit de Wmo en maatschappelijke opvang/ begeleid wonen (MO/BW) verrichten.
Het doel hiervan is dat gemeenten de zorg en ondersteuning aan inwoners nog beter kunnen organiseren en daarbij niet langer beperkt worden door afzonderlijke afspraken en contracten per domein.

Wat wij u willen vragen
Wij streven ernaar dat u zich vanaf mei 2018 kunt inschrijven met uw aanbod van zorg, hulp- of dienstverlening op bovengenoemde domeinen. In de gemeente(s) waar u werkzaam bent. Wij willen ons hier goed op voorbereiden. Om uw inschrijving en die van uw collega's in uw vakgebied goed te kunnen beoordelen vragen wij u om alvast met ons mee te denken. Immers: u bent expert als het gaat om kwaliteit van zorg of hulp voor uw cliënt(en).

Onze kernvraag aan u is:
"Welke vragen & eisen zouden we moeten stellen in onze aanbesteding om de beste kwaliteit van zorg en ondersteuning aan inwoners in onze regio te kunnen garanderen?"

Fysieke marktconsultatie 5 en 6 april a.s.
In verband met de inkoop voor Jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ houden wij op 5 en 6 april een tweetal bijeenkomsten. Deze worden gehouden op woensdag 5 april van 15.30 tot 19.30 uur en op donderdag 6 april van 15.30 tot 18.30 uur bij Linthorst Culinair aan de Rijksstraatweg 25 in Twello. Op beide dagen bestaat het programma uit dezelfde onderdelen. Tijdens de fysieke marktconsultatie zullen er drie tafels zijn, te weten:

Uitwerkingen resultaten marktconsultatie
In onderstaande documenten treft u de uitwerkingen aan met betrekking tot de marktconsultatie Integrale Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2019-2021.

Wij willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage. 

Met vriendelijke groet,

De projectleden regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

 
Documents:

Uitkomst marktconsultatie input niet inzake kwaliteitseisen.pdf 140 Kb

Download

Preview

Uitkomst marktconsultatie kwaliteitseisen.pdf 203 Kb

Download

Preview

Type:
Locked open
Offer phase:
24 Feb 2017 10:00 — 20 May 2017 6:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.80.247.119 - 205)