Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

53680 Vooraankondiging en marktconsultatie integrale inkoop Jeugdhulp en Wmo 2019-2021 regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Inkoper

Gemeente Apeldoorn http://www.apeldoorn.nl/inkoop
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Alen Todorovic

055-5802178

a.todorovic@apeldoorn.nl

Informatie

Beschrijving:
Denk en praat met ons mee over kwaliteitseisen bij aanbesteding
Vanaf 1 januari 2019 willen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen de inkoop voor jeugdhulp, ondersteuning vanuit de Wmo en maatschappelijke opvang/ begeleid wonen (MO/BW) verrichten.
Het doel hiervan is dat gemeenten de zorg en ondersteuning aan inwoners nog beter kunnen organiseren en daarbij niet langer beperkt worden door afzonderlijke afspraken en contracten per domein.

Wat wij u willen vragen
Wij streven ernaar dat u zich vanaf mei 2018 kunt inschrijven met uw aanbod van zorg, hulp- of dienstverlening op bovengenoemde domeinen. In de gemeente(s) waar u werkzaam bent. Wij willen ons hier goed op voorbereiden. Om uw inschrijving en die van uw collega's in uw vakgebied goed te kunnen beoordelen vragen wij u om alvast met ons mee te denken. Immers: u bent expert als het gaat om kwaliteit van zorg of hulp voor uw cliënt(en).

Onze kernvraag aan u is:
"Welke vragen & eisen zouden we moeten stellen in onze aanbesteding om de beste kwaliteit van zorg en ondersteuning aan inwoners in onze regio te kunnen garanderen?"

Fysieke marktconsultatie 5 en 6 april a.s.
In verband met de inkoop voor Jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ houden wij op 5 en 6 april een tweetal bijeenkomsten. Deze worden gehouden op woensdag 5 april van 15.30 tot 19.30 uur en op donderdag 6 april van 15.30 tot 18.30 uur bij Linthorst Culinair aan de Rijksstraatweg 25 in Twello. Op beide dagen bestaat het programma uit dezelfde onderdelen. Tijdens de fysieke marktconsultatie zullen er drie tafels zijn, te weten:

Resultaten marktconsultatie 5 en 6 april jl.
De input van de fysieke marktconsultatie is verwerkt en is in onderstaande bijlagen beschikbaar gesteld. U heeft tot 19 april 11:59 om via de Vraag & Antwoord module aan te geven of onze duiding van uw opmerking juist is. De vragen/suggesties zijn per tafel geordend. Op 19 april om 12:00 sluit de marktconsultatie en worden alle gestelde vragen en geopperde suggesties integraal behandeld. De uitwerking en/of reacties op alle gestelde vragen en/of suggesties worden op 19 mei a.s. gepubliceerd.

Publicatie uitwerking marktconsultatie uitgesteld

Beste zorgaanbieders,
 
Door het overweldigende aantal reacties, na aanleiding van de marktconsultatie, hebben we helaas meer tijd nodig om de geleverde input te verwerken. De beoogde datum van publicatie is op dit moment 15-06-2017. De vragen/opmerkingen/suggesties, die na 19 april jl. (sluiting marktconsultatie) ingediend zijn, worden niet meer meegenomen in de uitwerking.     
 
Onze excuses voor het eventuele ongemak.
 
Met vriendelijke groet,
 
De projectleden regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
 

 
Tender documenten:

Nadere informatie fysieke marktconsultatie 5 en 6 april a.s..docx 21 Kb

Download

Bekijk

Opbrengst tafel bedrijfsvoering en privacy.docx 22 Kb

Download

Bekijk

Opbrengst tafel definitie Jeugdhulp.docx 28 Kb

Download

Bekijk

Opbrengst tafel proces.docx 16 Kb

Download

Bekijk

Type:
Vergrendelde offertefase
Offertefase:
24 feb 2017 16:00 — 20 mei 2017 12:00

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Heeft u hulp nodig bij uw gebruik van Negometrix? Bezoek ons helpcentrum. Help
Negometrix Platform v4.5.1707.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:77 Total:77 Browser , (54.198.118.102)