Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

53703 Circulaire inkoop kantoormeubilair

Buyer

Gemeente Enschede http://www.enschede.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Het doel van deze mededingingsprocedure met onderhandeling is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van kantoormeubilair welke een breed assortiment levert, plaatst en afmonteert. Dit assortiment dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Aanbestedende dienst wil met deze procedure een leverancier selecteren waarmee zij een partnerschap aangaat. Dat wil zeggen dat na gunning bekeken wordt hoe en met welk meubilair de betreffende ruimte in wordt gericht binnen het beschikbare budget. Voor de aangeschafte producten worden nadere dienstverleningsovereenkomsten afgesloten waarin per product garantietermijn en restwaardes vast worden gelegd.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
24 Mar 2017 15:52 — 3 May 2017 15:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:4 load:70 prerender:74 Total:74 Browser , (54.165.57.161 - 6)