Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

55883 Sociale en andere specifieke diensten: Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning, gemeente Reusel-De Mierden

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Suzanne Kroone

+31 6 15418890

S.Kroone@bizob.nl

Information

Description:
Dit is een aankondiging van 'sociale en andere specifieke diensten'. Deze aanbesteding betreft heeft betrekking op de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning voor de gemeente Reusel-De Mierden.

De gemeente hecht waarde aan keuzevrijheid van de cliënt. Daarom worden raamovereenkomsten aangegaan met alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden. Cliënten bepalen zelf van welke, door de gemeente gecontracteerde aanbieder, ze gebruik maken. De raamovereenkomst biedt geen afnamegarantie. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst blijft het voor de gemeente mogelijk om nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten. Nieuwe dienstverleners kunnen, m.i.v. 2018 1x per jaar, per 1 april, instromen. De aanmelding moet worden gedaan vóór 1 januari van het jaar waarin de nieuwe dienstverlener start.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid deze 2x met 1 jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2017.

Let op: de inschrijving voor partijen die een overeenkomst willen aangaan met ingangsdatum 1 mei 2017 is inmiddels gesloten.
 

Partijen die een overeenkomst willen aangaan per 1 april 2018 dienen uiterlijk vóór 1 januari 2018 in te schrijven. 

Partijen die een overeenkomst willen aangaan per 1 april 2019 dienen uiterlijk vóór 1 januari 2019 in te schrijven. 

Partijen die een overeenkomst willen aangaan per 1 april 2020 dienen uiterlijk vóór 1 januari 2020 in te schrijven. 
Zie ook tabblad planning. 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:14 load:86 prerender:101 Total:106 Browser , (35.153.39.7 - 7)