Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen

Buyer

DCMR Milieudienst Rijnmond http://www.dcmr.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frank van Amerongen

+31 102468255

Frank.vanAmerongen@dcmr.nl

Information

Description:
De looptijd van deze DAS is reeds verstreken. DCMR heeft in Negometrix 4 een nieuwe publicatie van de DAS gedaan. Indien u interesse heeft in één van de / beiden Dynamisch Aankoop Systemen kunt u zich op de volgende links aanmelden (met een Negometrix 4 account)
Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen  https://hub.negometrix.com/today/4053
Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen  https://hub.negometrix.com/today/4054


Aanbestedende dienst beoogt met de instelling van dit DAS op eenvoudige en snelle wijze opdrachten te kunnen gunnen. Deze DAS richt zich op de inhuur van personeel bij diverse inkooptrajecten.
 
Iedere aanbieder kan zich aanmelden voor deze DAS.
Eens per week worden nieuwe aanmeldingen gecontroleerd.
Indien u wordt toegelaten ontvangt u gedurende de looptijd van het DAS Inhuuraanvragen binnen de door u geselecteerde kwalificaties.
Indien u wordt afgewezen, kunt u uw aanmelding terugtrekken, aanpassen en opnieuw indienen.

De DCMR Milieudienst Rijnmond is gevestigd in Schiedam en sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. De DCMR werkt in opdracht van de zestien gemeenten in en rond het Rijnmondgebied en de provincie Zuid-Holland aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. De DCMR doet dit onder andere door het:
 
 • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
 • maken van vergunningen;
 • monitoren van milieukwaliteit;
 • adviseren over milieu en veiligheid;
 • optreden bij overlast en incidenten.
 
Bovenstaande geeft een omschrijving van de primaire taken van de DCMR. Deze selectieleidraad heeft betrekking op de inhuur van DCMR op ondersteunende taken. Vooralsnog wordt het DAS voor ondersteunende processen ingesteld voor de volgende categorieën; alleen de categorie ICT is verder onderverdeeld in subcategorieën:
 
 1. ICT & Informatisering
  - ICT & Informatisering algemeen
  - Systeembeheer
  - Informatiemanagement en Enterprise
  - Functioneel beheer
  - Management Rapportages & Business Intelligence
  - Procesmanagement
 2. HR / Personeel
 3. Financiën
 4. Inkoop
 5. Communicatie, Huisvesting, Administratieve organisatie
 6. Managementfuncties


Voor een uitgebreide beschrijving zie de Selectieleidraad bij vraag 1.1.1 in Negometrix. 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:85 prerender:95 Total:104 Browser , (100.26.179.41 - 7)