Hide main menu

57628 Taxivervoer College

Buyer

Gemeente Bergen op Zoom http://www.bergenopzoom.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Daisy Kuipers

14 0164

d.kuipers@bergenopzoom.nl

Information

Description:
Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer voor het taxivervoer van het college van burgemeester en wethouders en de directie van de gemeente Bergen op Zoom.
We kiezen voor een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer vanwege de grote voordelen die heeft om één aanspreekpunt te hebben. Vanwege de aard van deze opdracht is het van groot belang dat gewerkt wordt, zo veel als mogelijk, met vertrouwde gezichten.
 
De overeenkomst moet ingaan op 1 september 2017 en wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar met een optie tot tweemaal een verlenging van een jaar. De maximale contractduur komt hiermee op 4 jaar. 
Type:
Locked open
Offer phase:
6 Apr 2017 8:45 — 22 May 2017 6:00

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:15 load:77 prerender:93 Total:93 Browser , (54.80.247.119 - 206)