Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59058 Opdracht A: Pleegzorg

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
De onderhavige opdracht betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, waar gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Toelichting op Opdracht A: Pleegzorg
In opdracht A is er sprake van het bieden van alleen het Ondersteuningselement 1 in trede T1, omdat de Jeugdige alleen vervangende opvoeding nodig heeft. Met de Jeugdige is normaal gezien verder niets tot weinig aan de hand. De Jeugdige heeft vervangende opvoeding nodig, het gaat om het bieden van een stabiele opvoedsituatie. De duur kan variëren van tijdelijk tot langdurig, dit is afhankelijk van de thuissituatie en/of mogelijkheden van de ouders om de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken.
De vervangende opvoeding wordt zeker bij langdurig gezien als het nieuwe thuis van een Jeugdige, er kan een situatie ontstaan dat, vanuit de situatie van alleen vervangende opvoeding, een Resultaatgebied hulp nodig is. Deze additionele hulp wordt in dat geval apart gecontracteerd en eventueel geleverd worden door een andere Opdrachtnemer als de Opdrachtnemer van de vervangende opvoeding niet gecontracteerd is voor het betreffende resultaatgebied.

Is het de eerste keer dat u werkt met Negometrix?
Bekijk het instructiefilmpje: Instructie aanmelden Rotterdam
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Mar 2017 17:53 — 30 May 2017 18:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:74 Total:79 Browser , (3.236.175.108 - 7)