Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59207 Opdracht B: Opname (bed en behandeling)

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
De onderhavige opdracht betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, waar gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Toelichting op Opdracht B: Opname (bed en behandeling)
De Jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling en/of ondersteuning nodig, die niet in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Het doel is dat de Jeugdige (weer) thuis kan wonen binnen een afzienbare periode. De behandeling /ondersteuning (Resultaatgebied 2 en 1) wordt daarom altijd geboden in combinatie met vervangende opvoeding (Ondersteuningselement 1). Voor het behalen van het beste resultaat is het noodzakelijk om de combinatie van vervangende opvoeding en de behandeling en/of begeleiding integraal aan te kunnen bieden. In dit perceel zijn de Resultaatgebieden gecombineerd met vervangende opvoeding (O1) en daghulp/-besteding (O2). Het aan kunnen bieden van deze combinatie van hulpverlening en setting is noodzakelijk in dit perceel.
 
Perspectief is dat bij de Jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. Jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval (Resultaatgebieden 2 en 1).
 
Het perspectief is zoveel mogelijk gericht op terug naar huis, hierbij wordt gekeken naar de opvoedsituatie en naar wat de ouders en gezin nodig hebben om een terugkeer mogelijk te maken en de opvoeding zelf weer op te kunnen pakken.

Is het de eerste keer dat u werkt met Negometrix?
Bekijk het instructiefilmpje: Instructie aanmelden Rotterdam
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Mar 2017 19:04 — 30 May 2017 18:00

Lots

Lot 1 - B1. Opname R1, R2, R3, O2 en voor O1 T1 t/m T4  
Lot 2 - B2. Opname R1, R2, R3, O2 en voor O1 T1 t/m T5  
Lot 3 - B3. Opname R1, R2, R3, O2 en voor O1 T1 t/m T4 en T6  
Lot 4 - B4. Opname R1, R2, R3, O2 en voor O1 T1 t/m T4 en T7  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:5 load:94 prerender:94 Total:99 Browser , (3.236.175.108 - 7)